PENSION, OPSPARING, SKATTER, AFGIFTER, FOLKEPENSION, GRUNDE, JORD, LEDELSE, UDLANDSDANSKERE

Officiel klage til Den Europæisk Menneskeret over Danmarks kritisable økonomiske behandling af os alle

Flag 22-12-13 ~3 minutters læsning · 430 ord

Officiel Klage til Den Europæiske Menneskeret (EM) over Den Danske Stats kritisable økonomiske behandling af os udlandsdanskere med en dansk (Folke)pension !!

Til all mine medlidende danske Pensionister !!

Den tidligere annoncerede Officielle Klage er nu (næsten) færdig - og jeg tror jeg har fået det hele med !!

Jeg behøver dog DIN HJÆLP !!

Findes der blandt jer een som har tiden - viljen og ekspertisen - f.eks. en pensioneret Journalist /Forfatter ell. lign. - som vil gennemlæse dette materiale og redigere de breve jeg gennem tiden har skrevet om emnet ??

Der må her til sidst nødvendigvis ske en sammenfatning og redigering således at det endelige resultat som «Sagsfremstilling» fremstår mere professionelt - letforståeligt og præsentabelt !!

Jeg har forgæves prøvet selv at gøre dette - men ser mig blindt på helheden og kommer ingen vegne…

Når denne Sagsfremstilling er helt færdig og klar til fremsendelse vil den blive offentligtgjort her på «Udvandrerne.dk»…

På grund af EM`s Regler skal en Sag som denne dog først være «prøvet» ved en dansk Ret - hvorfor dette vil være det første skridt mod EM !!

Når jeg modtager den redigerede og færdige Sagsfremstilling , vil denne med samtlige Bilag blive sendt med en ansøgning om «Fri Proces» til Ø Landsret.

Grunden til at Sagen kan sendes direkte til Ø Landsret skyldes - at jeg - og iøvrigt samtlige udlandsdanskere - har København som «Hjemting» - hvorfor enhver Sag til Retterne for udlandsdanskere skal ske i denne Retskreds…

At Sagen kan prøves hos Ø Landsret som «første instans» skyldes en Lovbesemmelse som bestemmer at en Sag over en vis værdi skal prøves hos en Landsret…

Denne Sags «sagsværdi» overstige denne bestemmelses grænse med mange hundrede procent - vi taler jo her om over 45.000 danske som kræver at få deres skatter og andre tilbageholdelser tilbagebetalte og med tilbagevirkning 5 år tilbage i tiden - hvilket er den tidsfrist SKAT selv anvender !!

Da «Udbetaling Danmark» har alle Pensionisters Adresser og Bankkontii-numre skal «Udbetaling Danmark» ved EM-dom tilpligtes at foretage disse udbetalinger - med tillæg af det proces-rentetillæg pr. år for 5 år som EM-Domstolen samtidigt bestemmer i sin Dom !!

Er du interesseret i at hjælpe dig selv - og alle os mange andre - til sådanne tilbagebetalinger , bedes du venligst hurtigst muligt kontakte mig !!

Fortæl mig blot lidt om din baggrund , så jeg har bare en lille mulighed for at vælge hvem af jer som skal gøre dette vigtige arbejde - det endelige resultat er jo det vigtigste !!

Venligste hilsener til alle,

J O Lundsgaard

Kontakt: jolundsgaard@yahoo.dk

Skribentmail: