PENSION, OPSPARING, SKATTER, AFGIFTER, FOLKEPENSION, GRUNDE, JORD

Kommentar til Folkepension uden for EU/EØS

Flag 13-12-11 ~Et minuts læsning · 138 ord

Hej Jette Ottosen

Tak for dit svar.

Er meget tilfreds med at bo i Thailand.

Har ikke spor lyst til at komme tilbage til småborgerligheden.

Men jeg har betalt skat i DK i mere end halvtreds år, adskillige millioner.

Politikerne siger at skatten er en slags forsikring som med folkepensionen garanterer dig en økonomisk tryg alderdom.

Pludselig vedtages en ny lov som siger at pensionister skal bo i EU for at have ret til fuld pension, og rettigheder som for eksempel sygesikring.

Danmarks Riges Grundlov

Kapitel VII.

§ 70. Ingen kan på grund af sin trosbekendelse eller afstamning berøves adgang til den fulde nydelse af borgerlige og politiske rettigheder eller unddrage sig opfyldelsen af nogen almindelig borgerpligt.

Folkepensionister uden for EU bør ligestilles med folkepensionister i EU, den nuværende ordning er et stavnsbånd!

Med venlig hilsen

Helge Rasmussen

Skribentmail: