PENSION, OPSPARING, SKATTER, AFGIFTER, BÅDE, FOLKEPENSION, GRUNDE, JORD

Skattefordele ved at flytte til Tyrkiet

Flag 07-02-08 ~Et minuts læsning · 147 ord

Jeg kan kun gentage, hvad jeg har fået oplyst af skat Danmark:

Jeg har undersøgt, hvordan beskatningsreglerne af pensioner er ved et evt flyt til Tyrkiet.

Jeg har fået oplyst følgende:

Såfremt en sådan pension består af en kombination af en privat opsparret pension med en social pension beskattes hele pensionen i Danmark. Skatten af denne samlede pension skal dog nedsættes med 50 %.

Altså nedsættes skatten på både den privat opsparrede pension og folkepensionen med 50 %.

Såfremt der kun er tale om folkepensionen + ATP beskattes intet i Danmark men i Tyrkiet.

Det næste jeg har fået oplyst er, at man ikke betaler skat af pensioner i Tyrkiet.

På grund af disse oplysninger må man sige, det er særdeles gunstig at tage sine pensioner med til Tyrkiet, hvis det er et ønske at flytte til lidt varmere himmelstrøg.

Venlig hilsen

Gunhild Berg Andersen

Tyrkiet Agenten

Skribentmail: