GENERELLE, FORHOLD, GENERELT

Sådan behandles bidrag, kommentarer og annoncer

Flag 17-04-02 ~7 minutters læsning · 1292 ord

Webmasters funktion på Udvandrerne.dk kan bedst sammenlignes med en viceværts. Der skal være pænt, og alle skal kunne være her. Derfor forbeholder webmaster sig ret til at afgøre og gennemføre følgende:

 • at redigere offentliggjorte indlæg rent opsætningsmæssigt, hvis der af en eller anden grund har sneget sig nogle forkerte tegn eller linieskift ind.
 • at fjerne eller redigere links til inaktive websteder eller til websteder, som kræver, at brugerne logger på.
 • at fjerne overflødige links, som mest har til formål at skabe internettrafik fra Udvandrerne.dk.
 • at flytte rundt - herunder at ændre nøgleord - på indlæg og annoncer, som er fejlplaceret.
 • at fjerne eller redigere indlæg, som falder uden for formålet med Udvandrerne.dk.
 • at fjerne eller redigere injurierende indlæg og indlæg, som kommer for tæt på andre lovmæssige og presseetiske grænser.
 • at fjerne eller redigere indlæg, hvor ringeagtsytringer mod personer, steder og andet overskygger det saglige formål. Dvs. indlæg, som tydeligvis går mere efter «manden» end efter «bolden».
 • at fjerne eller redigere indlæg, som ikke rummer væsentligt nyt om emnet i forhold til eksisterende bidrag fra samme skribent på webstedet.
 • at fjerne eller redigere indlæg med for lidt indhold - eller med uforståeligt/indforstået indhold.
 • at fjerne eller redigere indlæg, som stort set kun består af et link eller en henvisning til et andet websted.
 • at redigere indlæg, der rummer firmanavne i overskriften.
 • at fjerne eller redigere indlæg, som ikke rummer navnet på den person eller det firma, som sagen i virkeligheden drejer sig om i selve teksten.
 • at fjerne eller redigere indlæg med pointer, som i forvejen findes på webstedet.
 • at fjerne eller redigere bidrag, som ikke er underskrevet med et personnavn.
 • at fjerne eller redigere indlæg fra personer, der udgiver sig for at være en anden, end de er.
 • at fjerne eller redigere bidrag fra anonyme eller umiddelbart uidentificérbare personer, der ikke vil afsløre deres identitet.
 • at fjerne eller redigere bidrag, som har påført flere skribentnavne. Der kan kun være ét navn under hvert indlæg på webstedet.
 • at fjerne eller redigere indlæg med påstande om enkeltpersoner, steder og andet, hvis den omtalte retter henvendelse til Udvandrerne.dk om, at påstandene er forkerte, og det ikke er muligt for Udvandrerne.dk at få dokumenteret påstandene hos den oprindelige skribent.
 • at fjerne eller redigere indlæg, som vurderes direkte eller indirekte at støtte terrorister, deres organisationer eller kriminelle organisationer i det hele taget.

Udvandrerne.dk er selvsagt et websted, men det er også en forretning. Derfor forbeholder webmaster sig desuden ret til efter egen vurdering at fjerne følgende:

 • indlæg fra firmaer og websteder, der reelt reklamerer for sig selv, deres produkter og/eller ydelser.
 • reklamerende indlæg om firmaer og websteder, hvor skribenten har (eller har haft) ejermæssig eller jobmæssig relation til de pågældende firmaer og websteder.
 • reklamerende indlæg om firmaer og websteder, hvor skribenten modtager eller har modtaget penge fra de pågældende firmaer og websteder.
 • indlæg, hvor skribenten kun kommer med en generel beskrivelse af firmaer og websteder - uden at omtale sin egne erfaringer som kunde hos samme.
 • indlæg, der ikke rummer ret megen (ny) information, men som i stedet har karakter af appetitvækkere, der skal tiltrække brugere til andre websteder ved hjælp af et eller flere links.
 • indlæg, som hovedsageligt blot rummer et link eller en henvisning til et firma.
 • indlæg, der rummer et eller flere links til websider, som kræver login af brugeren for at kunne læses.
  kundetilfredshedsundersøgelser og andre undersøgelser om navngivne firmaer - eller links til den slags undersøgelser.

Et bidrag betragtes kort fortalt som en annonce, hvis det direkte eller indirekte lægger op til, at der skal flyttes penge mellem brugeren/læseren og skribenten/bidragyderen.

Enkeltstående overtrædelser af reglerne ovenfor vil normalt blive løst i fortrolighed og forholdvis fordragelighed mellem Udvandrerne.dk og den pågældende skribent, men ved gentagne og/eller grove overtrædelser forbeholder Udvandrerne.dk sig ret til at statuere et eksempel og omtale sagen på webstedet med navns nævnelse.

Annoncører, konkurrenter og andre firmaer må dog gerne deltage i den gratis debat. Der skal endda lyde en opfordring til, at alle med faglig viden om emnerne på Udvandrerne.dk deler ud af denne. Dog forbeholder webstedet sig ret til at redigere firmanavne ud af overskrifter og/eller bidrag, hvis skribenten har en forbindelse til det nævnte firma, og vedkommende søger at lave gratis reklame for det pågældende firma.

Links til andre websteder kan repræsentere en betydelig værdi på nettet. Derfor forbeholder webmaster sig ret til uden yderligere varsel at fjerne links til websteder, som vurderes at have indtægter.

På samme måde forbeholder webmaster sig ret til småredigering, som har til formål at præsentere bidragene så kort og præcist som muligt for brugerne. Det kan blandt andet være at fjerne skribentnavne og landenavne fra overskrifter. Begge dele fremgår jo tydeligt af bidraget andetsteds.

God kutyme

Det er generelt en god idé at skrive så konkret som muligt. Tænk på, at der kan være brugere af webstedet, som baserer deres handlinger - eller i det mindste deres videre undersøgelser - på det, du skriver. Hvis du ønsker at kritisere et eller andet, så skriv, hvem kritikken er møntet på. Med en for bred eller generel kritik risikerer du, at kritikken rammer de forkerte - og måske som følge deraf gør lige så megen skade som gavn.

At være konkret er naturligvis også en god idé, hvis du ønsker at rose nogen.

Skriv fuldt navn på dit indlæg

Det har tidligere været tilladt at skrive anonyme indlæg på Udvandrerne.dk. De fleste af disse er fjernet, og tilbage står kun anonyme bidrag, som vurderes at have en vis informationsværdi.

Nu er det ikke længere tilladt at skrive anonyme indlæg eller indlæg med ufuldstændige navne på Udvandrerne.dk. Alle bidrag skal underskrives med fuldt fornavn og efternavn. Desuden skal samtlige indlæg forsynes med e-mail adresse, som dog kan skjules for alle andre end webmaster. Dette skal gerne mindske antallet af indlæg med direkte personangreb og/eller hård debattone, så webstedet fortsat kan være et fristed, hvor alle har mulighed for at komme til orde med konstruktive bidrag - uden at få «ørerne i maskinen».

Programmeringen sørger for, at alle bidrag rummer et skribentnavn og samt en e-mail, som minimum er synlig for webmaster. Hærdede snydere vil dog være i stand til at opgive falsk navn og/eller falsk e-mail adresse. Det sidste kan undertiden være svært at opspore, men webmaster forsøger efter bedste evne, og så langt tiden rækker.

Indsatsen mod anonyme og falske bidrag foregår ved stikprøvekontrol - og ofte på basis af tips fra brugerne af Udvandrerne.dk. Hvis et bidrag virker «uldent», bliver der sendt en mail til mail-adressen bag det omdiskuterede bidrag. Bliver mailen ikke besvaret af en person, som mener at være ophavsperson til bidraget, slettes det. Vil ophavspersonen ikke have sit rigtige og/eller fulde navn på bidraget, slettes det også.

Spørgsmål til UdlandsXperterne samt tekstannoncer er de eneste undtagelser fra reglen om, at skribenter skal underskrive sig med fuldt navn.

Højt til loftet

Trods de få kontante undtagelser er der stadig «højt til loftet» på Udvandrerne.dk. Og det skal der også være. Udvandrerne.dk må meget gerne blive det sted, hvor tabuer luftes - og undertrykt viden kommer frem.

Det store frirum har dog en sidste konsekvens: Udvandrerne.dk påtager sig intet ansvar for korrektheden af de bidrag eller kommentarer, som brugerne skriver. Lige som Udvandrerne.dk ikke vil vedkende sig et eventuelt erstatningsansvar i forhold til personer, som pådrager sig et tab ved at følge et «godt råd» på webstedet!

I forlængelse af dette påtager Udvandrerne.dk sig ikke noget ansvar for korrektheden af de bidrag, som webmaster selv har lagt ind. Alle selvproducerede bidrag bygger på hundredvis af kilder, og Udvandrerne.dk kan kun være ansvarlig for, at de gode råd fra disse kilder er korrekt genfortalt. Dette ansvar vedstår Udvandrerne.dk sig til gengæld med fornøjelse. Dog vil Udvandrerne.dk ikke drages til ansvar, hvis selvproducerede bidrag bliver «overhalet indenom» af nye regler eller lignende.

Skribentmail: