PENSION, OPSPARING, SKATTER, AFGIFTER, BÅDE, FOLKEPENSION

Folkepensionist uden for EU/EØS

Flag UDLANDSXPERTERNE 13-12-11 ~Et minuts læsning · 107 ord

Når en dansk statsborger, som er folkepensionist, vælger at benytte sin grundlovssikrede ukrænkelige personlige frihed til at bosætte sig uden for EU/EØS, mister vedkommende alle grundlovssikrede borgerlige rettigheder, bortset fra folkepensiones grundbeløb-39% skat.

Altså skal pensionisten selv betale alle helbredsmæssige udgifter.

Alligevel skal pensionisten betale både sundhedsbidrag og kommuneskat, endda til en kommune der ikke eksisterer!

(på pensionsmeddelelsen: kommune 0997 Pensionsstyrelsen)

Søfolk og beboere på Christiansø er fritaget for kommuneskat fordi de ikke bor i nogen kommune.

Hvorfor skal pensionister boende uden for EU så betale 39% i skat når de ikke har nogen adgang til sygesikring eller andre borgerlige rettigheder?

Med venlig hilsen

Helge Rasmussen

Thailand

Skribentmail: