OFFENTLIG, ADMINISTRATION, SKATTER, AFGIFTER, FRADRAG, STEMMERET

Statens sociale bedrag

Flag 21-03-16 ~2 minutters læsning · 373 ord

Som formand for:

Foreningen Til Udbredelse af almindeligt kendskab til Fjerkræpsykologiens betydning for de i lande uden for Europaunionen bosatte danske folkepensionisters ufrivillige bidrag til genoprettelse af Europas finansielle balance.

Vil jeg gøre opmærksom på nogle ligestillings-problemer mellem folkepensionister i og uden for EU.

Fjerkræpsykologi er, reglen om hakkeorden blandt domesticeret fjerkræ, som, I høj grad, har sin parallel I vort menneskelige samfund, der, lige som hos fjerkræet, bygger på en magtpyramide, hvor hakningen altid går fra toppen og nedefter I pyramidestrukturen.

I forne tider var toppen repræsenteret ved kongen, adelen/rigsrådet, præster, herremænd og øvrighedspersoner.

I bunden lå bønder, daglejere, rakkere, kættere, hekse, tyve og andet udskud.

I dag består pyramidetoppen af finans og industrilobbyen, der sender informationer, (direktiver) ned til finansministeren, til stats- og øvrige ministre og medlemmer af tinget, embedsmænd, statsinstitutioner og disses magtudøvere.

Nederst er pensionister, arbejdsløse, modtagere af overførsel, invalider, forbrydere, indvandrere/flygtninge.

Desværre blev foreningens medlemstal halveret sidste år, i det kassereren flyttede tilbage til Danmark og døde kort efter.

Er folkepensionister idioter?

Gennem et arbejdsliv på 40-50 år, fradrages omkring halvdelen af din indkomst I skat, under påskud af at det blandt andet sikrer dig en økonomisk tryg alderdom.

(Underforstået: Du er for dum til selv at sikre din alderdom, altså må vi/staten hjælpe dig)

Dobbelt beskatning:

For den del af skatten som staten opbevarer for dig til pension, scorer staten i alle årene renterne. - Når du senere skal have tilbagebetalt beløbet, som staten har lånt af dig, er det, på mirakuløs vis, ikke længere dine penge, men statens, så du skal nu betale skat én gang til.

Stavnsbånd til EU:

En folkepensionist skal blive I EU-området, - men der kan gives dispensation, hvis du vil rejse på en kort ferie andre steder I verden.

Folkepensionister bosat uden for EU/EØS er frataget alle borgerlige og grundlovssikrede rettigheder, inklusive personlig frihed, sygesikring, stemmeret med videre.

Modtager folkepensionens grundbeløb minus 39% bundskat, kommuneskat og sundhedsbidrag, uden mulighed for at påberåbe sig nogen form for retfærd, selv om det i almindelig retspraksis gælder:

At kræve betaling for ydelser der ikke leveres er bedrageri!

Forskellen:

Medlemmer af folketinget er med i den gyldne én procent rigeste. Folkepensionister nær bunden af de 99.

Folkepensionens grundbeløb svarer cirka til folketingsmedlemmers skattefri lommepenge, (omkostningstillæg).

Skribentmail: