PENSION, OPSPARING, SKATTER, AFGIFTER, BÅDE, FOLKEPENSION, STATSBORGERSKAB

Xpert-svar om dansk pension i Spanien

Flag UDLANDSXPERTERNE 22-05-09 ~2 minutters læsning · 265 ord

En læser har spurgt:

Min kone der er spansk statsborger og jeg der er dansk påtænker at flytte til Spanien, så vi er i tvivl om den danske pension. Vi er i dag 55 og 59. Vil vi automatisk modtage dansk pension hvis vi til den tid stadig er bosatte i Spanien? Hvad vil der skulle betales i skat, både her og der?

Det er yderligere oplyst, at ægteparret blev gift i 1978 og i 1979 flyttede til Spanien, hvor manden havde fået job. I perioden 1985 til 1991 boede ægteparret i Danmark og igen fra 1998, hvor den spanske ægtefælle har haft job som sosu-hjælper.

Min kone er stadig spansk statsborger men har arbejde her i DK. Hun er vel alligevel berettiget til dansk pension?

Svar:

Du vil som dansk statsborger, der har haft fast bopæl i Danmark i mere end 30 år have ret til folkepension, når du fylder 65 år – uanset om du til den tid måtte bo i Danmark eller f.eks. Spanien. Da du har haft fast bopæl i Danmark i mere end 40 år, vil du have ret til fuld folkepension. For din spanske hustru gælder, at hun arbejder i Danmark og derfor er arbejdstager i EU-rettens forstand. Der gælder derfor ikke noget krav for hende om dansk statsborgerskab eller at hun skal have bopæl i Danmark når hun fylder 65 år eller have boet i landet i 30 år. Hun vil derimod ikke have ret til fuld pension, men alene til pension fastsat efter forholdet mellem bopælstiden i Danmark og 40 år.

Med venlig hilsen

Martin Bekker Henrichsen

Skribentmail: