JOB, SKATTER, AFGIFTER, DOBBELTBESKATNINGSAFTALE

Xpert-svar om at være ansat i udlandet med bolig i Danmark

Flag UDLANDSXPERTERNE 18-11-12 ~Et minuts læsning · 125 ord

Ved at fastholde dit ejerskab til huset i Danmark vil du ikke kunne komme ud af den fulde danske skattepligt medmindre huset lejes ud uopsigeligt i minimum 3 år, jf. http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1977374&chk=205780#pos. Du vil derfor som udgangspunkt være skattepligtig til Danmark af de vietnamesiske indkomst. Der vil være mulighed for lempelse af den danske skat efter den dansk/vietnamesiske dobbeltbeskatningsaftale https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=81609 eller efter ligningslovens § 33A, hvis den genindføres, som der for nylig har været rygter om.

Det vil det formentlig være smartest at leje huset ud uopsigeligt i 3 år eller sælge det. Men her vil jeg råde dig til, at søge professionel rådgivning, så du får netop det råd, der passer til din situation.

Med venlig hilsen

Martin Bekker Henrichsen

Advokat (H), LL.M. & HD(f)

Skribentmail: