JOB, SKATTER, AFGIFTER, ADVOKATER, DOBBELTBESKATNINGSAFTALE, FERIEBOLIGER, FLYTNING, HELÅRSBOLIGER, ISENKRAM

Xpert-svar om at bo i Italien og arbejde i Danmark

Flag UDLANDSXPERTERNE 22-06-11 ~2 minutters læsning · 236 ord

Indledningsvis vil jeg understrege, at jeg ikke kan svare præcist, idet de oplysninger jeg har fået er utilstrækkelige. Det ville være bedst hvis jeg kunne holde et møde med ægteparret.

Jeg mangler oplysninger angående hvad bolig i DK har været. Er det et sommerhus eller er der en anden helårsbolig der opgives.

Hvori og hvorledes består mandens virksomhed?

Er der en enkel kunde eller er der reelt tale om lønarbejde?

Ud fra det oplyste :

  1. Da ægteparret fortsat har en helårsbolig (den godkendte helårsstatus for sommerhuset) til rådighed fortsætter deres fulde skattepligt til Danmark, selv om de flytter til Italien (forstået som flytning af Folkeregister

  2. Men det under pkt. 1 får ikke reelt betydning hvis Italien bliver den nye skattemæssige domicil. Det kræves dels at:

a. Det etableres fuld skattepligt i Italien, der således beskatter alle indtægter, herunder indtægter fra Danmark

b. SKAT skal anerkende, at det skattemæssige domicil er Italien (jeg kan ikke på forhånd love at SKAT vil anerkende dette)

  1. Hvis det fortsat er fuld skattepligt til Danmark og Danmark er domicil beskattes ægtefællerne som i dag

  2. Hvis der fortsat er fuld skattepligt til Danmark men Danmark anerkender at Italien er det skattemæssige hjemsted, beskatter Danmark kun indtægter fra kilder i Danmark jf. dobbeltbeskatningsaftale med Italien

  3. Bemærk at der kan ved flytning bliver særlige momsproblemer vedrørende mandens virksomhed over for danske kunder , hvis virksomheden flytter til Italien.

Med venlig hilsen

Sandra Moll, advokat

Skribentmail: