BOLIG, ØKONOMI, ADVOKATER, FERIEBOLIGER, FLYTNING, HELÅRSBOLIGER, ISENKRAM, REVISORER

Xpert-svar om at bo i Italien og arbejde i Danmark

Flag UDLANDSXPERTERNE 16-08-11 ~2 minutters læsning · 379 ord

Jeg har tidligere besvaret et lignende spørgsmål. Jeg kan ikke præcist svare på de stillede spørgsmål da de oplysninger jeg har modtaget er utilstrækkelige.

Jeg er også yderst forsigtigt med at besvare denne type spørgsmål, som er meget indviklede, idet spørgerne ofte tager det til sig, der støtter ”deres sag” og glemmer forbeholdene.

Som jeg tidligere har sagt hører et spørgsmål som dette ikke til en brevkasse men skal uddybes ved et møde hvor en advokat og en revisor har adgang til alle sagens akter og har mulighed for at stille uddybe spørgsmål og kræve yderligere dokumenter.

I denne sag mangler oplysninger om, boligen i Danmark er et sommerhus eller et helårshus. Hvilke arbejde har ægtefællerne? Hvori og hvorledes består ægtefællernes virksomhed? Er en selvstædig virksomhed eller er der tale om lønnet arbejde?

Ud fra det oplyste:

  1. Da ægtefællerne fortsat har en helårsbolig til rådighed fortsætter deres fulde skattepligt i Danmark, selv om de er flyttet til Italien (forstået som flytning af Folkeregister )

  2. Det under 1 får ikke reel betydning hvis Italien bliver det nye skattemæssige domicil. Det kræves dels at:

  • Der etableres fuld skattepligt i Italien, der således beskatter alle indtægter, herunder indtægterne fra Danmark

  • SKAT i Danmark anerkender at det skattemæssige domicil er Italien. Ud fra det oplyste kan jeg ikke afgøre om SKAT vil anerkende dette og der bør inden en sådan flytning indhentes et bidende svar fra SKAT. Jeg tror – men jeg kan ikke sige det med sikkerhed - at SKAT vil anerkende skattemæssigt domicil hvis der etableres en egentlig bolig i Italien (og ikke kun en sommerbolig) og at der vil ske en vurdering af ægtefællernes arbejde i Danmark og for danske kunder.

  1. Hvis der fortsat er fuld skattepligt til Danmark og Danmark er domicil beskattes spørgeren og ægtefællen som i dag.

  2. Hvis der fortsat er fuld skattepligt til Danmark men Danmark anerkender at Italien er det skattemæssige hjemsted beskatter Danmark kun indtægter fra kilder i Danmark, jfv. dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Italien.

  3. Der kan ved flytning blive særlige momsproblemer vedrørende kunder i ægtefællernes virksomhed over for danske kunder hvis virksomheden flyttes til Italien.

Men endnu en gang: dette er med alle mulige forbehold idet jeg anser dette spørgsmål for kompliceret til at blive besvare via en brevkasse.

Med venlig hilsen

Sandra Moll, advokat

Skribentmail: