BOLIG, KØB, SALG, ADVOKATER, BOLIGKØB, EJENDOMME, FERIEBOLIGER, OVERSÆTTELSE, REVISORER

Boligkøb i Tyrkiet lige nu!

Flag 28-08-05 ~2 minutters læsning · 342 ord

Nedenstående er fra udenrigsministeriets hjemmeside.

Det understøtter det jeg har givet udtryk for tidligere, nemlig hvis man er usikker på en handel, så få en tyrkisk advokat og en evt tolk.

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I TYRKIET

Der er en stigende interesse for at købe feriebolig i Tyrkiet. Det er meget vigtigt at få kyndig juridisk bistand inder der skrives under på handelsaftaler og betales penge til en sælger.

Udlændinge opnåede ved lov vedtaget i 2003 ret til køb af fast ejendom i Tyrkiet. Loven blev annulleret af den tyrkiske Forfatningsdomstol i marts 2005 med henvisning til, at loven ikke blev anset for at være tilstrækkelig restriktiv.

Fortfatningsdomstolen gav parlamentet en frist til 26. juli 2005 til at vedtage en ny lov på dette område, inden dommen ville træde i kraft. Loven er på nuværende tidspunkt under revision, og parlamentet har fortsat ikke vedtaget en ændring af lovens bestemmelser. Henset til, at Forfatningsdomstolens afgørelse er trådt i kraft, og da parlamentet ikke har vedtaget en ny lov er det, ifølge ambassadens oplysninger, derfor ikke muligt for udlændinge at købe byggegrunde og fast ejendom i Tyrkiet for øjeblikket.

De nærmere omstændigheder bedes søges belyst hos tykisk advokat.

Det er meget vigtigt, at du indhenter kyndig juridisk bistand fra tyrkisk og evt. dansk advokat inden du køber/sælger byggegrund, fast ejendom m.v. i Tyrkiet.

Du bør sikre dig dokumentation for, at handelen foretages i henhold til den gældende lovgivning, herunder at sælgeren juridisk disponerer over det, der handles. Du bør også sikre dig, at der ikke er optaget gæld i ejendommen.

Inden formaliseringen af en ejendomshandel skal det tyrkiske militær godkende handelen, idet grunden/ejendommen ikke må ligge i et militærområde.

Der vil evt. være behov for oversættelse af diverse dokumenter i.f.m. handelen. Ambassaden kan desværre ikke assistere hermed.

Fuldmagter bør udarbejdes i samarbejde mellem en dansk og en tyrkisk advokat.

Ambassaden kan ikke give konkrete råd i enkeltsager, men fremskaffer gerne navne m.v. på engelsktalende tyrkiske advokater til dig, hvis du er interesseret. Spørgsmål vedr. tyrkiske skatteregler bør også stilles til tyrkiske advokater.