PENSION, OPSPARING, SKATTER, AFGIFTER, BÅDE, FOLKEPENSION, GRUNDE, JORD

Regler for beskatning af pension i Tyrkiet

Flag 28-10-07 ~Et minuts læsning · 155 ord

Jeg har undersøgt, hvordan beskatningsreglerne af pensioner er ved et evt flyt til Tyrkiet.

Jeg har fået oplyst følgende:

Såfremt en sådan pension består af en kombination af en privat opsparret pension med en social pension beskattes hele pensionen i Danmark. Skatten af denne samlede pension skal dog nedsættes med 50 %.

Altså nedsættes skatten på både den privat opsparrede pension og folkepensionen med 50 %.

Såfremt der kun er tale om folkepensionen + ATP beskattes intet i Danmark men i Tyrkiet.

Det næste jeg har fået oplyst er, at man ikke betaler skat af pensioner i Tyrkiet.

På grund af disse oplysninger må man sige, det er særdeles gunstig at tage sine pensioner med til Tyrkiet, hvis det er et ønske at flytte til lidt varmere himmelstrøg.

Når jeg ved hvad en ordentlig sygeforsikring koster i Tyrkiet, vil jeg komme tilbage og oplyse dette.

Venlig hilsen

Gunhild Berg Andersen

Tyrkiet Agenten

Kilde:

Skat Danmark

Skribentmail: