GENERELLE, FORHOLD, GENERELT, ADVOKATER, BUREAUKRATI, UDSTATIONERING

Xpert-svar om udstationering

Flag UDLANDSXPERTERNE 25-05-11 ~Et minuts læsning · 148 ord

Når I flytter fra Danmark for at bosætte jer i et andet land og ikke har bopæl til rådighed i Danmark, vil jeres fulde skattepligt til Danmark ophøre. Jeg forstår jeres spørgsmål således, at I skal udstationeres og arbejde i Spanien og derfor vil den indkomst I har i Spanien blive beskattet der. Hvorvidt det er jer eller jeres arbejdsgiver, der skal betale sociale bidrag i Spanien efter spansk ret vil jeg foreslå, at I afklarer med de spanske myndigheder. Jeg kan henvise til https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/en_gb/Inicio/Inicio.shtml, som er de spanske myndigheders hjemmeside, hvor der er en engelsksproget oversigt.

Inden I rejser ud af Danmark skal I meddele dette til SKAT/ Folkeregistret, så udrejsen kan blive registreret korrekt og SKAT kan få indarbejdet denne nye oplysning i sit system og i jeres forskudsregistrering.

Held og lykke med det hele.

Med venlig hilsen

Martin Bekker Henrichsen

Advokat (H), LL.M. & HD(f)

Skribentmail: