GENERELLE, FORHOLD, GENERELT, BOFÆLLESSKAB

Danskere med interesse i Grækenland bør læse hvad Ambassaden skriver ...

Flag 24-05-11 ~Et minuts læsning · 189 ord

MAJ 2011: DE STRUKTURELLE REFORMER

Den græske regering har i løbet af 2010 gennemført en imponerende reduktion af budgetunderskuddet med 5 procentpoint (fra 15,5 til 10,5%) gennem loyal implementering af enkelte, kortsigtede tiltag, der har været smertefulde og upopulære blandt befolkningen. Nu er tiden kommet til at skifte fokus til de mere langsigtede strukturelle reformer. I denne analyse stilles skarpt på status og perspektiver for reformering af disse fire kerneområder: a) de såkaldte ’lukkede professioner’, b) sundhedsvæsenet, c) skattesystemet, d) den offentlige sektor generelt.

Da den nuværende PASOK-regering trådte til i oktober 2009, blev det efter en nærmere undersøgelse klart, at budgetunderskuddet var markant højere end hidtil antaget. En nationalgæld på over 120 % af BNP og et årligt budgetunderskud på 13 % af BNP (siden opjusteret til 15,5%) tydeliggjorde, at grækerne ikke ville kunne komme ud af krisen på egen hånd. I maj 2010 blev regeringen enige med EU og IMF om en lånepakke til 110 mia. euro på betingelse af, at Grækenland fandt store kollektive besparelser på lønninger og pensioner samt gennemførte strukturelle reformer rettet mod effektivisering og forbedring af landets konkurrenceevne.

læs videre se link nederst

Skribentmail:

Mere info: http://www.ambathen.um.dk/da/menu/infoomland/ambassadeanalyser/destrukturellereformer.htm