REJSE, TRANSPORT, GENERELT, ADVOKATER, BUREAUKRATI

Svar til Inge

Flag 14-11-08 ~2 minutters læsning · 262 ord

Kære Inge.

Tak for din venlige belæring.

Det er altid rart at få respons fra meget begavede, kompetente og indsigtsfulde mennesker.

Formålet med mit indlæg var dog ikke at afdække, hvad der er er strafbart eller ej, blot at anvise en vej til om ikke at sikre, så dog muliggøre, vi kan nyde vore bestilte rejser henholdsvis få vore penge tilbage.

Dette mål har vi åbenbart en forskellig indfaldsvinkel til.

Skal «vi» primært forsøge at få det, vi har betalt for, eller vore penge tilbage, eller skal vi på myndighedernes vegne nidkært vogte over Anatolien Rejser og sørge for, at selskabet overholder alle «regelsæt»?

Svaret på det spørgsmål er selvfølgelig op til den enkelte.

Jeg påstår ikke, jeg har den evige sandhed desangående, og jeg forbeholder mig altid retten til at blive klogere, men jeg føler dog - indtil videre - fortsat ikke, jeg skal prioritere myndighedsvaretagelse frem for min egen allerede betalte juleferie i Antalya.

Det er muligt, du og andre finder en sådan holdning egoistisk, jeg finder det naturlig varetagelse af familiens tarv.

Myndighederne skal nok klare sig uden min hjælp.

Any way.

Jeg håber din valgte «strategi» fører til det bedst mulige resultat for vore lidelsesfæller og har sit udspring i ægte indignation og ikke blot er et udslag af personlig promovering.

Lykkes det for dig, skal jeg være den første til at ønske dig til lykke.

Personligt vil jeg afvente «resultatet» og så i øvrigt tilslutte mig Flemmings ønske om normale tilstande her på hjemmesiden.

Jeg skal for mit eget vedkommende gøre mit bedste hertil.

P. Juul

Advokat

Skribentmail: