PENSION, OPSPARING, SKATTER, AFGIFTER, BILER, EFTERLØN, EJENDOMME, EJENDOMSSKATTER, FERIEBOLIGER, INDREJSEREGLER, INTERNET, LEJLIGHEDER, UDLANDSDANSKERE, VILLAER

Beskatningen af alle os udlandsdanskere er imod vores Menneskeret – Brev 2 !!

Flag 24-03-13 ~6 minutters læsning · 1214 ord

Til udvandrerne.dk: Santa Ponsa , Mallorca- Spanien d. 24-3-2013

Beskatningen af alle os udlandsdanskere er imod vores Menneskeret – Brev 2 !!

Fortsættelse af tidl. Artikel: ”Beskatningen af alle os udlands-danskere er imod vores Menneskeret”.

(– læs den først !!)

(Sagen mod Danmark ved Menneskeretten vil blive fortsat om kort tid – Man har behov for større deltagelse.)

Send mig breve med jeres klager - frustrationer - regneksempler og om jeres evt. Tab og Krav - så I også kan få JERES tilgodehavender !!

Følgende generelle informationer :

Da vi jo alle er forskellige og vores situationer derfor også kan være forskellige - må jeg dele forholdene op således:

A) Pensionister som har meldt permanent adresseændring hos POST eller

er afmeldt hos Folkeregistret.

B) Pensionister som stadig er tilmeldte folkeregistret i DK – har

ejendom der samt en indtægt i DK.

C) Overgangsordning for Pensionister tidl. skattefrie i et EU-land kan

efter 2009 igen blive skattefrie !!

AN.A) Pensionister som har meldt permanent adresseændring hos POST

eller har afmeldt sig hos Folkeregistret.

Personer som i DK IKKE er registrerede med CPR-nummer (modtager ikke et Valgkort) er afskrevne af DK – men beskattes alligevel og Tillæg tilbageholdes -UDEN AT MODTAGE NOGET TIL GENGÆLD !!.

Disse har derfor ikke samme mulighed som andre danske for ved et Valg at søge at ændre på en ny Regering for at få disse utålelige forhold ændrede eller fjernede !!

DENNE FORSKELS-BEHANDLING ER IMOD VORES MENNESKERETIGHEDER !!

A) ER tilmeldte i et udland f.eks. Spanien - har fået et NIE-nummer og

dermed er Registreret som Borger i Spanien ! (Se nedenfor)

B) ER IKKE tilmeldt i et udland: Er uden særlig stor betydning for

forholdet til DK – men det anbefales meget , da du dermed får visse

rettigheder og billigere billetter med færge m.v. !!

Hvordan får jeg et NIE-nummer (kræves for at købe selv en motorcykel / Bil / Hus m.m.m.) og dermed Recidencia og bliver Borger i Spanien ?? :

Henvendelse hos Politiets Immigrations-Kontor i Spanien medbringende følgende dokumentationer for :

  1. At du har tegnet/købt en spansk sygeforsikring – husk stempel og

underskrift på original Kontrakt !!

  1. At du har en årlig indkomst/Pension på ca. 12.000 € , samt evt. har

penge i en spansk Bank (non-recident- konto uden rente) – ”Banco

March” anbefales !!

(Når du har et NIE-nummer skal du få ændret din status i Banken - så du får lidt renter og evt. et MasterCard !!)

  1. At du har en fast adresse i lejet Hus eller lejet Lejlighed !

  2. At du har været hos dit lokale Kommunekontor og der er registreret

med adresse m.v.

  1. At du har et Gyldigt Pas som identifikation !!

(Når du endelig har fået dit NIE-nummer skal du igen på Kommune-

kontoret for at vise dit grønne Recidencia-kort – de tager en kopi!

Billeder er ikke påkrævet !

NB – Vigtigt !!

Husk at ALLE dokumenter skal være originale dokumenter – stemplede og underskrevne hvor de end kommer fra – og ALLE skal være oversat til spansk (billigst hos det lokale danske Konsulat !!)

Har ejendom i DK: Din Ejendom i DK beskattes alene i DK – men du kan ikke være permanent frameldt i DK – og du skal betale skatter m.v. i DK !

Har forretning/virksomhed i DK: Kræves solgt – eler udlejet på Kontrakt for mindst 3 år !! Indtægter beskattes i DK !

Har IKKE ejendom/virksomhed i DK: Alt kan være solgt (og pengene gemt af vejen i Luxembourg – hvordan se nedenfor !!) eller alt er udlejet for min. 3 år på Kontrakt – eje af Sommerhus er mærkeligt nok undtagelsen – du kan eje selv et kostbart sommerhus i Danmark (men skal betale ejendomsskatter m.v.)…

Hvordan få en Konto i en Bank i Luxembourg (og dermed skattefri i DK !!):

Krav:

1) Recidencia Registrering (d.v.s. det lille grønne kort med dit NIE-nummer , som svarer til vores CPR)

2) Penge at indsætte og helst over 100.000 Kr. !!

3) Registrering og Konto-oprettelse er gratis !

Commerzbank Anbefales !

Dansktalende Kontaktperson: Troels Brinch - Vice President Senior Relationship Manager - Commerzbank International S.A. - Private Wealth Management Postal address: Boite Postale 303, - L-2013 Luxembourg Address: 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Email troels.brinch@commerzbank.com

Ad. B) Pensionister stadig tilmeldte hos Folkeregistret i DK – har

ejendom der samt en indtægt i DK:

Ønsker du på et tidspunkt permanent at flytte ud af DK til et Land i EU – eller udenfor EU - bør du tage en ferierejse dertil på 2-3 uger og der leje en Lejllighed , hvorefter du kan begynde proceduren med at få alle papirer i orden !!

Dine skatteforhold vil være de samme som hidtil i DK – men du kan f.eks. IKKE køre en lille tur til DK i din spansk registrerede Bil for at besøge familien – du blive snuppet omgående og Bilen taget fra dig – medmindre du kan betale alle afgifter og ny registrering i DK !!

Kontrol af OM du er endelig afmeldt hos Folkeregistret i DK (og dermed endeligt har fået fred !) kan ske ved at sende en forespørgsel til CPR-Kontoret i DK (cpr@cpr.dk) – de vil svare dig pr Mail !!

ER tilmeldt i et Udland: I f.eks spanien er det ikke et krav at du er frameldt i DK !!

Ad. C) Overgangsordning for Pensionister tidl. skattefrie i et EU-land kan efter 2009 igen blive skattefrie !!

vedr. SKAT:

Følgende er nedtaget fra Internet fra et dansk anerkendt og velrennomeret advokatfirma:

Citat:

Danmark indgik oprindeligt en overenskomsten med Frankrig i 1957 og med Spanien i 1972 - om undgåelse af dobbeltbeskatninger.

Der er indført en overgangsordning, så næsten (bemærk ”næsten” !!) alle bosiddende danskere i Frankrig og Spanien - som modtager dansk efterløn og pension - ikke bliver berørt af opsigelsen.

For at blive omfattet af overgangsordningen skal to betingelser være opfyldte:

1) - dels skal danskerne være HJEMMEHØRENDE i et af disse lande senest fra den 28. november 2007, og

2) - dels skal deres danske efterløn og pension være påbegyndt udbetalt senest den 31.januar 2008.

Citat slut.

Mere vedr. dette kan læses her:

http://www.advogreve.dk/cms/da-dk/Privat/Artikler-om-private-forhold/Kopi-af-Betinget-frakendelse-af-koerekortet

Det at være ”HJEMMEHØRENDE” ER jfr. definition fra SKAT følgende 2 simple Krav:

a) Dokumentere at du HAR betalt Skat i det pågældende Land hvor du bor – hvis du da skal !!

I den forbindelse kan jeg anføre følgende kendsgerninger:

I Spanien skal der IKKE betales Skat af en årlig indtægt på UNDER 22.000 € !

Du behøvrer end ikke at hente en skatteanmeldelse hos et ”Tabacceria” d.v.s. Tobaksforretning !

  • du får INTET tilsendt fra SKAT i Spanien !!

Skat skal man selv sørge for at betale !!

b) Dokumentere at du i HELE din evt. frarejse-periode har haft en Lejlighed til din rådighed – d.v.s. kunne fremvise betalte husleje-kvitteringer/Leje Kontrakt !!

KAN du det og ellers opfylder de tidsmæssige betingelser – så ER du ”HJEMMEHØRENDE” – her i Spanien - (HAR DERFOR INTET MERE AT GØRE MED DANMARK!)og derfor ER du omfattet af denne Overgangsordning , hvilket Pensionsstyrelsen ikke gider at oplyse dig om – det vil jo koste Penge !!

Har du tidligere haft en skattefritagelse i Danmark – kan du således igen blive Skattefritaget !!

Med de venligste hilsener til alle copatrioter og medcombattanter ,

Jens Ole Lundsgaard cand hort. - jolundsgaard@yahoo.dk

Skribentmail: