GENERELLE, FORHOLD, SKATTER, AFGIFTER, ADVOKATER, GRUNDE, JORD, INTERNET, UDLANDSDANSKERE

Brev 7: Beskatningen af alle os udlandsdanskere er imod vores Menneskeret

Flag 01-04-13 ~6 minutters læsning · 1084 ord

Brev-7 ”Beskatningen af alle os udlandsdanskere er imod vores Menneskeret”

SKATTER AF DANSKE UDVANDRERES PENSIONER ??

Santa Ponsa , Mallorca – Spain d.31-3-2013

Der hersker vild forvirring når det kommer til skatter i – og udenfor Danmark og det er stadig forværrende !

Der er mange grunde til at ældre Pensionister rejser ud af Danmark – og forlader deres ”venner” og familier.

Mange i Danmark ”har ondt af” at der nogle som ”stikker af” eller ”flygter” alene fordi de kan ”spare i Skat” eller ”render fra deres Gæld” og lignende – siger mange…

”Misundelsens onde Ånd” lurer og for de fleste sker det fordi de ikke selv har modet til at gøre det samme !!

For ca. 20 år siden havde jeg en god ven – en sød dame – som havde arbejdet i 15-20 år hos Skattevæsenet i Aalborg.

Hun fortalte at hendes Mand - som drev en lille virksomhed med kun en enkelt ansat – flere gange var blevet indkaldt til ”Torskegilde” hos SKAT.

Hendes Mands Sagsbehandler , som hun godt kendte , havde klæbet sig fast til ham som en Burre og VILLE ikke anerkende veldokumenterede dokumentationer som hun selv som professionel sagsbehandler vidste SKULLE anerkendes !!

Den pågældende Sagsbehandler hævdede at hendeds Mand skulle betales et ganske urealistisk stort beløb i ekstra skatter og en Bøde - hvilket gjorde hende rasende og frustreret – fordi hun intet selv kunne gøre for at løse Sagen !!

Min ven fortalte mig at hun gennem årene hos SKAT havde modtaget ekstra ”Bonus-penge” i sin Lønpose når hun havde ”fundet penge til SKAT” d.v.s. en belønning for at ”skaffe penge” til Staten og at det ofte blev antydet at det var næsten ligegyldigt hvordan – bare ”luk øjnene” !!

Da nu hendes egen Mand OGSÅ var blevet et offer for denne grove- og i realiteten ulovlige behandling – søgte hun sin afsked i protest omgående !!

Men SKAT var da komplet ligeglad – og hendes Mand måtte betale efter det ”skøn” som denne Sagsbehandler havde anslået- og påstod var ”Loven”…

At Staten på denne måde benytter sig af menneskers psykologiske ”svaghed” m.h.t. ønsket om flere Penge i Lønposen samt m.h.t. at ”se gennem fingre med” at retten til at anlægge et ”skøn” bliver misbrugt – er i enhver henseende SÅ grov en tilsidesættelse af Moral og Etik at det er ubeskriveligt og det sker annonymt !!

Dette sker alene fordi Staten Danmark til stadighed HAR- HAR HAFT- og altid VIL HAVE et ubændigt- og umætteligt ønske om at tilegne sig FLEST MULIGT AF SINE EGNE BORGERES PENGE – og så at sige uden hensyn af nogen art !!

Spild ikke din tid med at søge at ”argumentere” eller ”tale fornuft med” politikere eller ansatte hos SKAT – INGEN VIL ÆNDRE NOGET – af denne simple grund:

DE FØLER SIG ALLE USÅRLIGE – KAN IKKE RAMMES – INGEN KONSEKVENSER - OG DA DER ER TALE OM MANGE MILLIONER VIL INGEN STATSANSAT RØRE SAGER OM AT MINDSKE SKATTER FOR PENSIONISTER I UDLANDET – ELLER FOR DENS SAGS SKYLD FOR ALLE ANDRE !!!

Den eneste mulighed er derfor TVANG d.v.s. anvendelse af de internationale muligheder som f.eks. EM (den Europæiske Menneskerets Domstol) samt Den Internationale Domstol i Haag !!

For dette behøves ”fældende beviser” – d.v.s. Dokumentationer og Redegørelser fra personer som tør fremlægge de afslørende kendsgerninger om Staten Danmarks fremgangsmåder og evt. misbrug af ansattes svagheder til at ”lukke øjnene” – alt betalt af Staten med ”Bonus-Penge” !!

Hvad der er brug for er derfor Udtalelser og Afsløringer fra folk som ER/HAR VÆRET ansatte hos SKAT i Danmark og kan bevidne at Staten Danmark stadig i dag benytter sig af menneskelige ”svagheder” og med Bonus-ordninger ”køber” ansatte til at begå grove overgreb overfor deres egne med-Borgere ved at ”skønne” på en for Staten Danmark rigt lønnende måde – d.v.s. ”skaffer flere Penge i Statskassen !!

Kender du nogen som ved noget om dette og som tør komme frem med det ??

Hvis vi alle ønsker at få sådanne utålelige forhold permanent fjernede så MÅ vi altså stå sammen – Staten Danmark er uhyre meget stærkere end nogen af os – så vi MÅ være mange- og modige i denne Kamp for Frihed og Retfærd i vore Liv – og DET FÅR VI IKKE ved at ”appellere til sund fornuft” – den er ikke-eksisterende !!

Ja`- DET ER EN KAMP – en Kamp vi alle nu må kæmpe – vi er alle Frihedskæmpere !!

Vær dog ikkeså tåbelig at tro at en nyvalgt Regering VIL ændre på noget af dette – DE ØNSKER JO ALLE SELV AT FÅ DEL I DISSE MANGE HUNDREDE MILLIONER – højere Lønninger og Pensioner og masser af gratisydelser oveni !!

DER FINDES JO INGEN GRÆNSER FOR MENNESKETS GRÅDIGHED !!

Altså:

ER du ansat– eller HAR du været ansat hos SKAT i Danmark - så lad mig vide OM de her beskrevne forhold stadig eksisterer i dag – så vi kan få dette permanent fjernet !!

Iøvrigt skulle det slet ikke undre mig hvis sådanne tiltag også er dagligdagen hos Pensionsstyrelsen – for dels er Pensionsstyrelsen Skattevæsenets forlængede arm – dels er der også her tale om utroligt mange penge – og den kolblodige- og kyniske behandling der her sker - spec. for ældre udenfor EU - kunne tyde på det !!

Der er een ting du aldrig må glemme:

SKAT er blevet en ”Stat-i-Staten” og har tiltaget sig en ubeskrivelig STOR MAGT i Danmark !!

SKAT FØLER SIG SÅ MAGTFULD , at man tør sætte sig over Loven i mange tilfælde:

Følgende eksempel fra Internet:

En borger protesterede og ankede en Skattesag om mange millioner til Lands-Skatteretten i Kbh.

SKAT tabte Sagen –

MEN NÆGTEDE AT ANERKENDE DEN AFSAGTE LANDSSKATTERETS-DOM !!

SKAT begrundede dette med , at: ”SKAT er ikke enig med dommerne og derfor vil vi ikke anerkende denne Landsrets-Dom” !!

SKAT havde dermed endnu en gang demonstreret sin absolutte MAGT og dermed sat sig OVER LOVEN !!

Inkompetente advokater eller manglende midler til at videreføre Sagen medførte at Sagen blev henlagt !!

ALLE skal adlyde vore danske Love – ELLERS HAR VI DET ABSOLUTTE ANARKI OG LOVLØSHED !!

KUN DE STÆRKE KAN FÅ DERES RET – DE TAGER DEN SIMPELTHEN OG GØR SOM DE VIL !!

ER DET DET VI ØNSKER ??

VI HAR DET LAND OG DE LOVE SOM VI FORTJENER – INTET KOMMER JO AF SIG SELV !!

De Venligste hilsener til jer alle,

Jens Ole Lundsgaard cand hort. jolundsgaard@yahoo.dk

Besøg “Global Freedom-Fighters” om sagen på nedenstående webadresse.

Skribentmail:

Mere info: http://www.lundsgaard.webstarts.com