GENERELLE, FORHOLD, SKATTER, AFGIFTER, ADVOKATER, DOBBELTBESKATNINGSAFTALE, EJENDOMME, GRUNDE, JORD, UDSIGTSBOLIGER

Xpert-svar om beskatning af pensioner

Flag UDLANDSXPERTERNE 05-01-10 ~2 minutters læsning · 259 ord

Besvarelse af spørgsmål 3 og 4:

Skatteministeriets departement har oplyst, at der p.t. ikke er udsigt til, at der vil blive indgået nye dobbeltbeskatningsaftaler med Frankrig eller Spanien.

Fsva spørgsmålet om, hvorvidt 180-dages reglen har nogen betydning, er det Skatteadvokaternes opfattelse, at det har den, uanset der p.t. ikke er indgået dobbeltbeskatningsaftaler mellem Danmark og Frankrig og Spanien. 180-dages reglen omhandler spørgsmålet om genindtræden af skattepligt til Danmark i den situation, hvor den danske skattepligt til Danmark allerede er ophørt pga. fraflytning fra landet. I den situation vil man kunne erhverve fast ejendom i Danmark uden, at dette i sig selv medfører skattepligt til Danmark. Det er nemlig herudover tillige en forudsætning for indtræden af fuld skattepligt til Danmark, at der tages ophold her i landet. Som sådant ophold anses ikke kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende. Hermed forstås i administrativ praksis, at der ikke tages ophold i Danmark mere end tre måneder af gangen, eller et samlet ophold på 180 dage eller mere indenfor et tidsrum af 12 måneder, og hvor opholdene i Danmark ikke er nødvendiggjort af løbende eller regelmæssig personlig varetagelse af indtægtsgivende erhverv.

I tilfælde af, at der ikke er fuld skattepligt til Danmark, vil alene indtægter, der hidrører fra Danmark (kildeskatteloven § 2) kunne beskattes i Danmark. Hvorimod indtægter, der måtte være oppebåret fra Frankrig eller Spanien ikke beskattes i Danmark. 180-dages reglen har derfor fortsat betydning for omfanget af hvilke indtægter, der er omfattet af dansk skat.

Med venlig hilsen

Martin Bekker Henrichsen

Advokat (H), LL.M. & HD(f)

Skribentmail: