BOLIG, JURA, REGLER, ADVOKATER, BUREAUKRATI, DOBBELTBESKATNINGSAFTALE, EJENDOMME, FERIEBOLIGER, GRUNDE, JORD, RÅDGIVNING

Xpert-svar om ejerbolig i Danmark

Flag UDLANDSXPERTERNE 01-04-09 ~2 minutters læsning · 267 ord

Erik Rasmussen, Alicante i Spanien har spurgt:

Vi har ejerlejlighed i Alicante området og sommerhus i Danmark. Vi er skattepligtige i Spanien. Nu påtænker vi at købe ejerbolig i Danmark til senere brug, men som skal udlejes indtil videre.

Uddybende spørgsmål 1: Bevares den begrænsede skattepligt til Danmark, når vi køber fast ejendom med helårsstatus til senere brug.

Svar: Såfremt der erhverves fast ejendom i Danmark indtræder skattepligten til landet først, når der samtidig tages ophold i ejendommen. Som sådant ophold anses ikke kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende. Hermed forstås i administrativ praksis, at der ikke tages ophold i Danmark mere end tre måneder af gangen, eller et samlet ophold på 180 dage eller mere indenfor et tidsrum af 12 måneder, og hvor opholdene i Danmark ikke er nødvendiggjort af løbende eller regelmæssig personlig varetagelse af indtægtsgivende erhverv.

Uddybende spørgsmål 2: Den faste ejendom skal udlejes til vi flytter til Danmark om x antal år, bliver den beskattet i Danmark eller Spanien.

Svar: Der er i øjeblikket ikke indgået nogen dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Spanien. Udgangspunktet er derfor, at overskud fra udlejning af ejendommen kan beskattes i begge lande. Normalt vil fordelingen af beskatningsretten være aftalt i en dobbeltbeskatningsoverenskomst, og oftest vil beskatningen af overskud fra udlejningen tilfalde Danmark som kildelandet – dvs. det land, hvor ejendommen ligger. Men som landet ligget i øjeblikket vil du i hvert fald blive beskattet i Danmark, og der er intet til hinder for, at de spanske myndigheder ikke også vil beskatte dig heraf.

Med venlig hilsen

Martin Bekker Henrichsen

Advokat (H), LL.M. & HD(f)

Skribentmail: