GENERELLE, FORHOLD, GENERELT, FOLKEPENSION

Stor stigning i antallet af flygtende danskere

Flag 23-12-13 ~2 minutters læsning · 265 ord

Lad mig slå fast at der ER en voldsomt stigning i antallet af danske som rejser permanent ud af Danmark - deres Fædreland !!

De bl.a. her oplyste tal i andre Artikler er ikke korrekte - det er langt værre end du tror !!

I 2011 oplyste Pensionsstyrelsen - nu kaldet «Udbetaling Danmark», at man udbetalte Pensioner til 45.829 Pensionister !!

Her er DE FAKTISKE tal:

Pensionister i udlandet (oplyst af Pensionsstyrelsen 2011):

  1. At vi udbetaler pension til 7.705 pensionister udenfor EU/EØS

  2. At vi udbetaler pension til 38.124 pensionister indenfor EU/EØS

  3. At vi udbetaler pension til 4.326 pensionister i Spanien

  4. At vi udbetaler pension til 2.389 pensionister i Frankrig

45.829 i alt

Som det ses af alle tidligere her på siden oplyste tal ER dette en voldsom stigning og denne fortsætter - specielt fordi den p.t. siddende Regering stadig gennemfører flere nye Love og Bestemmelser som er til økonomisk skade for nuværende- og kommende (Folke)Pensionister !!

Må jeg anbefale DIG at være med i den kommende Officielle Klage til Den Europæiske Menneskeret ??

LÆS ARTIKLEN OG MELD DIG TIL PR MAIL !!

«Officiel klage til Den Europæisk Menneskeret over Danmarks kritisable økonomiske behandling af os alle !!»

  • SOM DU FINDER HER PÅ NEDENSTÅENDE WEBADRESSE.

Jo flere vi er - desto mere «officiel» vil denne Sag være - og DU vil evt. også nyde godt af resultaterne - uanset omdu «er medklager» eller ikke !!

Du kan måske finde alle mine tidl Artikler her på Udvandrerne.dk - så du kan læse mere om hvad der vil ske og hvorfor !!

m.v.h.

J O Lundsgaard cand hort.

Skribentmail: