GENERELLE, FORHOLD, GENERELT, BESKATNINGSRET, FOLKEPENSION

DBA'er med SYDAMERIKANSKE LANDE OG MISCELLANEOUS

Flag 28-06-13 ~4 minutters læsning · 736 ord

DBA’er med SYDAMERIKANSKE LANDE!!!

skriv WWW.SKM.DK - klik paa SKATTEOMRAADET og gaa ned i DOBBELTBESKATNINGSOVERENSKOMSTER (DBA’er) fra A til Z.

Da jeg som dig, Jörn, osse gerne ville domicilere mig i Sydamerika, ikke i Peru, men i nabolandet Ecuador, har jeg prövet at finde den korrekte DBA. Men hverken Peru eller Ecuador er paa listen. Derimod Chile, Venezuela og Argentina. Art 11 RENTEINDTÄGTER gir (domicil-lands-beskatning, men Danmark ka beregne hhv. 15, 5 og 12% saa vidt jeg läser det. Begge lande altsaa beskatningsret til renter.

Art 18 omhandler typisk PENSIONER, LIVRENTER etc. Til saavel off.

som firma- som privatpensioner har begge lande beskatningsretten.

Normalt har jo bopälslandet, der hvor skatteyder har CENTRUM FOR SINE

LIVSINTERESSER den globale beskatningsret. Dvs. Peru/ Ecuador kan i

realiteten beskatte baade renter og samtlige pensioner. De skal nok

selvangives i disse lande, men blir typisk trukket ved kilden i kildelandet, Danmark. Saa du kun faar udbetalt nettobelöbet.

Art 23 eller 24 omhandler OPHÄVELSE AF DOBBELTBESKATNING.

I nogle tilfälde kan man risikere saakaldt PROGRESSIONS-FORBEHOLD

dvs. dine evt. arbejdsindtägter i Peru kan tilföjes dine danske pensioner, og du skal saa opgi brutto-pensionerne, saa du kommer op i en höjere skatteprocent til Peru, selvom dine danske pensioner nok delvis befries i Peru. Men ethvert land kradser mest muligt til sig.

Om ikke andet ved din död, for ejer du noget i Danmark og i Peru kan

begge lande kräve skifte.

Da jeg var paa besög i Quito, hovedstaden i Ecuador, besögte jeg den

dervärende Hacienda og talte med forsk. medarbejdere. De vil som regel väre yderst imödekommende, da man i disse lande byder gode skatteydere hjerteligt velkommen. Du kan osse faa en oversigt over landets takster. I Ecuador gik max beskatning til 35% vistnok ved

en indkomst paa > 50.000 USD. I Ecuador har man US-Dollar og pris-

niveauet er lavere end jeg har oplevet det i noget som helst andet land, incl. Thailand. Var jeg uafhängig af mine pensioner ville jeg

absolut investere i en hacienda i Ecuador og leve min tredie- og

maaske fjerdealder i dette paradisiske land. Klimazonen bestemmer du

selv og befolkningen er gästfri og hjertelig, naturen overväldende

og prisniveauet fantastiskt og kvinderne underskönne - hvis de da ikke

har lukreret paa Ecuadors enestaaende kulinariske läkkerier.

Vil man fritages for beskatning af indkomster, hvor begge lande har

beskatningsretten ka jeg imidlertid love dig, det er forbundet med bunker af papirarbejde, oversättelser og korrektion af fejl, som aabenbart uvägerligt opstaar da de fleste lande i disse aar gaar helt over til digital bearbejdning af selvangivelserne.

Jeg ville gerne til Ecuador, köbe en hacienda med rideheste og kakao-

og bananpalmer, opföre nogle casitas og udleje til danskere, östriger

og tyskere, der som jeg bränder for Sydamerika. Men skattereglerne er nästen uovervindelige. Du ska desuden ha privat sygeforsikring. Danske tilläg til din maaske lille folkepension er en by i Rusland og flytter du sammen har du ganske enkelt slet ikke ret til enetilläg.

Jeg har rapporter fra folkepensionister i Thailand, som maa leve for en hungerlön, da de mister alle tilläg og maa forsikre sig privat.

Det er imidlertid slet ikke umuligt at arbejde i fx. Ecuador. Ml.

5 og 10.000 Spanier er udvandret - og selvom lönnen er maaske kun

400 USD mdl. er leveomkostningerne 110 af fx. de danske. Ku vi faa

en kontakt om Peru eller Ecuador og er du vild med Sydamerika som

jeg - ku vi sikkert faa et frugtbart samarbejde, käre Jörn.

Kan nogen paa udvandrerne gi os et nöjagtigt tip om, hvor man helt nöjagtigt finder DBO’en mellem Danmark og Peru hhv. Ecuador?

Hvis en prof. skatteraadgiver skulle läse dette indläg er jeg meget interesseret og en senere konsultation mod honorar er en mulighed.

Skulle jeg väre galt afmarcheret med det jeg har skrevet, saa lar jeg mig iövrigt meget gerne korrigere - jeg er ikke prof. og tolkningen af DBA’er er expertarbejde. Og eet er lovteksten - noget helt andet

hvordan det körer i virkeligheden. Alfa og Omega er at läre spansk

virkeligt godt og alliere sig med andre danskere, som bor i Peru/

Ecuador eller med en som jeg, der besöger Ecuador jävnligt.

Jeg overvejer iövrigt denne gang at ta et handelsskib fra

Bremerhafen/ le Havre til Guyaquill, som betalende passager.

Er nogen frisk paa det? La FIESTA DE FLORES Y FRUTAS I AMBATO i FEB 2014 og via Panamericana videre ned til Lima med bus.

de bedste hilsner her fra Wien

Joergen Ferre

Skribentmail: