VIRKSOMHED, SKATTER, AFGIFTER, DOBBELTBESKATNINGSAFTALE

KOMMENTAR TIL DRIV IKKE VIRKSOMHED I DANMARK

Flag 18-07-14 ~3 minutters læsning · 554 ord

Christian V. Petersens Artikel i Boersen gir virkelig anledning til

eftertanke. At Danmark i 2008 eensidigt opsagde DBO´erne med hhv. Frankrig og Spanien og indtil i dag endnu ikke har aftalt en ny DBO

viser med al tydelighed hvilken skade for danske virksomheder og

dygtige enkeltpersoner denne annullering medförer. Förende experter

jeg har talt med eller skrevet med har anfört, at denne annullering udelukkende er udtryk for DANSK JANTELOV og MISUNDELSE. Man regner med

at Dansk erhvervsliv mister aarligt ca 200 Mio kroner. I Wiens Wirt-

schaftskammer havde jeg lejlighed til at spörge den spanske Finans-

Minister hvorfor man fra Spaniens side ikke endelig fik färdig

forhandlet den ny text? Hans lapidäre svar var, at naar den ene part, dvs. Danmark, holder urokkeligt fast paa sine krav er enhver forhandling jo formaalslös.

Skal misundelse, jantelov og manglende solidaritet mon osse fremover bestemme udviklingen i Danmark? Og hvorfor skal vi pensionister finan-

cielt stavnsbindes til eet bestemt land (for mit vedkommende Östrig)

naar vores störste önske er at komme videre til fx Spanien? Den fri bevägelighed saavel af varer som af kapital burde osse gälde for personer i EU. Det gör den osse paa papiret, men Danmark modsätter sig igen og igen og er aabenbart ikke villig til at indgaa et godt kompromis med store handelspartnere som Frankrig og Spanien.

Forhandling bestaar jo ikke i at diktere en samarbejdspartner en räkke ufravigelige krav, men at finde et KOMPROMIS begge parter kan

leve med. Det ku fx. väre, at dele beskatningsretten til pensioner

mellem kildeland (DK) og domicilland ( F & ES). For det er aabenbart

udelukkende danske pensioner som er anstödssten til beton-modstanden

i det Danske Ministerium.

At Christian Petersen nu sogar advarer entreprenante og dygtige danskere mod at begynde selvständig virksomhed i deres eget hjemland - er en meget sörgelig kendsgerning. Et lille land som Danmark lever af samhandel og samarbejde med ALLE LANDE I EUROPA först og fremmest.

Vi pensionister er osse en slags ambassadörer for Danmark - og kan markedsföre og «sälge» Danmark i hele Europa. Naar vi nu igennem syv

aar er stavnsbundne - naar vi til November skal tvangs-digitaliseres

og naar vi her i udlandet kan fortälle, at hvis man er virkelig flittig, dygtig og foretagsom i Danmark, ja saa betaler man en indkomst-marginal skat paa 57.5% - vist nok verdensrekord - er det ikke nogen Reklame.

Vi som danskere - fx. de mange danske pensionister paa Solkysten i Spanien samt danskerne omkring Nice og Vence i Frankrig som har deres

paa det törre, dvs kom med under overgangsordningen og betaler en minimalskat i deres domicil-land - selvom de i sin tid fik fradrag

for deres indskud paa privatpensioner, kunne da i det mindste väre

solidariske med nye danske pensionister, med os stavnsbundne i et land som fx. Östrig og gaa med i LOBBY-ARBEJDE sammen med erhvervslivet saa vi endelig fik disse ny DBO´er paa plads med

vores store europäiske samarbejdspartnere Frankrig og Spanien.

Vores forening hedder www.redan.es og kämper nu i aarevis for at före danske og spanske krav sammen. Isär haaber jeg Finans- og Skatte-

ministeren vil läse Christian Petersens og mit bidrag samt talrige

andre bidrag omkring disse forhold og saa hurtigt som muligt gaa i

gang med konkrete forhandlinger om disse nye DBO´er.

De bedste haabefulde hilsner fra Wien

Joergen Ferre

pens. lärer, kystlivredder & rejseleder

Skribentmail: