PENSION, OPSPARING, SKATTER, AFGIFTER, DOBBELTBESKATNINGSAFTALE

Xpert-svar om dobbeltbeskatning

Flag UDLANDSXPERTERNE 08-03-17 ~2 minutters læsning · 293 ord

Kære Carl

Jeg forstår, at der er tale om en pension, som du har oparbejdet ret til, som følge af din ansættelse på universitetet.

I den situation, hvor du flytter tilbage til Danmark vil få udbetalt pension fra den amerikanske pension, mens du er bosiddende her i landet, vil der foreligge en dobbeltbeskatningssituation.

Dobbeltbeskatningssituationen er reguleret af den dansk/amerikanske dobbeltbeskatningsoverenskomst (dbo). Her sondres der mellem pension udbetalt af offentlige midler i USA, af amerikanske politiske underafdelinger eller lokale myndigheder til en person for udførelse af hverv for USA, underafdeling eller myndighed under udførelse af funktion af myndighedskarakter (art. 19.2) og andre pensioner (art. 18). Din pension er efter dine oplysninger oplyste omfattet af dbo’ens artikel 18, jf. SKATs Jur. Vejl. C.F.9.2.20.5.2. Derfor kan pensionen kun beskattes i USA.

Og når der står at pensionen ”kun” kan beskattes i USA skal det ikke forstås bogstavligt. Således følger det af lempelsesbestemmelsen i dbo’ens artikel 23, stk. 3, litra c:

«c) i tilfælde, hvor en person, der er hjemmehørende i Danmark, oppebærer indkomst, som ifølge bestemmelserne i denne overenskomst, kun kan beskattes i De Forenede Stater, kan Danmark medregne denne indkomst i beskatningsgrundlaget, men skal i indkomstskatten tillade et fradrag svarende til den del af indkomstskatten, som kan henføres til den indkomst, der hidrører fra De Forenede stater.»

Det vil sige, at pensionen skal medregnes i den danske indkomstopgørelse og så skal SKAT i Danmark give fradrag svarende til den del af indkomstskatten, som kan henføres til den indkomst, der hidrører fra USA. Uanset fradraget for skatten, kan dette have betydning for, procentsatsen for beskatning af øvrig indkomst, hvor grænsen for topskattebeskatning alt andet lige hurtigere nås.

Såfremt du har yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig direkte.

Med venlig hilsen

Martin Bekker Henrichsen

Skribentmail: