PENSION, OPSPARING, SKATTER, AFGIFTER, UDLANDSDANSKERE

DANSKE LIVRENTER FOR UDLANDSDANSKERE

Flag 26-09-14 ~2 minutters læsning · 341 ord

EN LIVRENTE I ET DANSK PENSIONS-SELSKAB KAN VÄRE EN FIN INVESTERING, HVIS MAN LEVER SUNDT OG HAR EN FORNEMMELSE AF, AT MATCHE DEN STATISTISKE MIDDELLEVEALDER: MED FAST BOPÄL I DANMARK OG MED FX EN MIO KR PAA BORDET I ET AF DE STORE DANSKE PENSIONS-SELSKABER KAN MAN SIKRE SIG RESTEN AF SIT LIV MED MELLEM 50-70.000 kr p.a. = 4-6.000 kr mdl. SAMT ET ANTAL GARANTI-AAR TIL EN BEGUNSTIGET OG SAMTIDIG TRÄKKE 110

I DETTE TILFÄLDE 100.000 dkr FRA PAA SIN SELVANGIVELSE DE NÄSTE TI AAR FREM: HVIS JEG HAR FORSTAAET DET HELE KORREKT: HAR MAN IMIDLERTID FAST BOPÄL & SAAKALDT HJEMTING I ET LAND UDENFOR

DANMARK KAN DISSE SKATTEFRADRAG IKKE UDNYTTES: VI UDLANDSDANSKERE HAR DERFOR MULIGHEDEN FOR AT OPRETTE SAAKALDTE PBL 53 A - SKATTEKODE 7 - LIVSFORSIKRING UDEN SKATTEFRADRAG POLICER

DER - I HVERT FALD I DANMARK - ER SKATTEFRI INDTIL DEN DAG MAN EVT VENDER TILBAGE OG HVOR MAN SAA ER FORPLIGTET TIL AT BESKATTE DE SAAKALDTE AARLIGE PENSIONSAFKAST: DISSE SKRUMPER ALT ANDET LIGE MED AARENE - MEN AFHÄNGER DOG OSSE AF DEN GRUNDLAGSRENTE OG DE BONUS SOM DET PAAGÄLDENDE PENSIONSSELSKAB YDER:

OM NOGEN HER I PANELET HAR EGNE ERFARINGER ELLER EN SPECIALVIDEN PAA DETTE OMRAADE VILLE EN ERFARINGSUDVEKSLING VÄRE SUPER: FX: HVIS EN UDLANDSDANSKER MED P-53A - EFTER EN RÄKKE AAR I UDLANDET ER VENDT TILBAGE TIL DANMARK OG MAASKE VAR SAA HELDIG IKKE AT RENDE LIGE LUKT IND I DEN FRYGTEDE TOP- OG UDLIGNINGSSKAT: MED MINDRE MAN NEMLIG BOR I FRANKRIG OG ER MULTI-MILLIONÄR I DKR OG SKA OP MED 75% I TOPSKAT - JA SAA TROR JEG DANMARK HAR VERDENSREKORD MED DENNE FRYGTEDE TOPSKAT SOM NÄRMER SIG 60% OG SOM ALT ANDET LIGE KAN SÄTTE EN STÄRK DÄMPER FOR PERSONLIGT INITIATIV OG ARBEJDSLYST:

EN DISKUSSION OM DISSE EXORBITANT HÖJE DANSKE SKATTER PAA ARBEJDS-INDKOMST VILLE VÄRE ET SPÄNDENDE INDSLAG I UDVANDRERNE:

SELV MEDARBEJDERNE I DE STORE DANSKE PENSIONSSELSKABER ER OFTE MEGET USIKRE OMKRING DISSE POLICER OG HVORDAN SKAL VI SAA KUNNE DANNE OS BEGREB OM DE NÖJAGTIGE SKATTEMÄSSIGE KONSEKVENSER EN DAG AT VENDE TILBAGE TIL DANMARK.

Skribentmail: