GENERELLE, FORHOLD, GENERELT, BUREAUKRATI, DOBBELTBESKATNINGSAFTALE, EJENDOMME, GRUNDE, JORD, GRUNDSKOLER, SPROG, UDLANDSDANSKERE, VILLAER

Tusind tak for yderst kloge informationer

Flag 27-05-13 ~5 minutters læsning · 927 ord

Det er en rigtig fin info du der tilbyder os Thailand-Elskere, käre

Kristian. Osse jeg som udlandsdansker med erfaring fra längerevärende ophold i USA, Tyskland, Frankrig, Spanien, Ecuador og med residens her i Östrig gennem de seneste mange aar, vil fraraade at opgi skatte mässig residens i Danmark, Östrig eller hvor man nu engang har fast bopäl. Vi danske pensionister er alle i realiteten blevet stavns- bundne - og hvis vi ikke ligefrem vil arbejde og skabe os en karriere i det fremmede, men leve af vores pensioner, skal vi nok hellere blive hvor vi nu engang er landet.

Af mange grunde ville jeg gerne väk her fra Östrig. Fremdeles til

Spanien, men her mangler ganske enkelt en dobbeltbeskatningsoverenskomst (DBO). Men osse Ecuador i Sydamerika, som klimatisk og prismässigt og befolkningsmässigt absolut er et Geheimtip uden sidenstykke og Thailand, som jeg kender fra tidligere, var et stort önske. Men de danske DBO´er sätter en lodret bom for alle disse drömme. Men naturligvis ka vi besöge disse

dejlige lande, i alle tilfälde op til tre mdr.

Danmark har i de senere aar indgaaet DBO’er med en lang räkke lande

oversöisk - som du ganske rigtigt skriver. Ofte gis beskatningretten til begge lande. Refusioner er nok mulige, men glem ikke al det besvär

og bureaukrati du har med udfyldelse af flere selvangivelser og des-

värre osse regelmässige fejl i de digitale rubrikker - alt dette koster dig umaadelig megen arbejde, stress og ärgrelse, ingen kan

som jeg tale med om dette. Allerede her i Östrig har det ofte for-

mörket min dagligdag og kostet mig enormt mange timer og breve.

At hvis du köber fast ejendom i Thailand - er det en yderst speget affäre. Glem ikke at baade Thailand og Danmark i tilfälde af din död kan kräve bodeling med megahöje afgifter og at du i realiteten ikke

maa opköbe jord og grund i Thailand, saadan som jeg har forstaaet det.

Dertil kommer VENSTREKÖRSEL - som har kostet adskillige pensionister förlighed og livet. At Thai-pigerne har dollartegn i öjnene :-o) - gälder osse for spanske og sydamerikanske kvinder - men med spansk

sprog kan du her altid forhandle - i Thailand forstaar du reelt intet.

Thai er et sprog, som er saa svärt at läre - har selv forsögt det med forskellige programmer - og mens jeg i dag taler flydende tysk, spansk, engelsk, fransk og svensk - ka jeg kun faa brokker thai.

Et primitivt engelsk blir saa resultatet for kommunikation med de fleste thaier??? eller er jeg her forkert afmarcheret - lärer thaierne

engelsk i skolen som de danske börn fx???

Tak for dit anbefaling af KASIKORN BANK. Intet er vigtigere i et fremmed land end at oprette en bankkonto og leje et safe, hvor du ka

ha dine dokumenter, kopier af kreditkort og kontanter i sikkerhed og

faa overfört og vekslet danske kroner til bath og indsat paa en thai-

konto. Dette er i alle lande das Alfa og Omega efter min erfaring.

I intet land har jeg oplevet saa mange platugler - ofte sogar her fra Europa. Mange af disse mänd er kun i Thailand af een eneste grund, som

overskygger alt andet - og denne lidenskab koster rigtig mange bath,

i modsätning til for 35 aar siden - hvor venskaber med thaier og deres

familie ku etableres for nogle faa dollar i dögnet og hvor gästfrihe- den hos pigernes familie var legendär. Jeg havde dengang rigtig skönne erfaringer, men hörer igen og igen at scenen har vekslet??

Som udlandsdansker har jeg trods disse ting og den lange flyrejse med

jet-lag ikke helt opgivet Thailand og gläder mig derfor enormt over et indläg som dit, Kristian Olsen! Naar vi har thaifester her i Wien er jeg altid med - og ka du et par sätninger fx. Sabai-dee - yindi rujkan kuun? maak sui!! noget i den retning: Daws, jeg er lykkelig for at kende dig, du er rigtig söd», er kontakten allerede ofte skabt. Mens flertallet af kvinder her er arrogante, indbildske

overfor äldre og saa endda en «Ausländer». Thaierne er aabne og altid venlige om det er i Köbenhavn, Hamburg, Bangkok eller her i Wien.

Mit personlige bud er, at vi gaar sammen - os danske landsmänd, som det fx. er gängs hos isär tyskerne og östrigerne, lejer et hus og minimerer de fast omkostninger og maximerer livsgläden som vi absolut stadig ka ha med de söde, gästfri og ukomplicerede Thais.

De risiki som i dag findes: venstrekörsel, overfald, sovemidler i

drinks, HIV - blodprop og evt malaria-risiko kan vi absolut minimere ved at passe lidt paa hinanden. AT REJSE ER AT LEVE sagde allerede

HC ANDERSEN - og jeg savner en frisk, redelig og go ven. Det väre sig

i Thailand, Ecuador, Sydafrika eller et krydstogt rundt Argentina og

Chile. Eller et Harley Ride Miami down to the Keys eller the Bicycle

Track Long Beach - Santa Monica i Californien. You name it.

Selv et track i Australien eller New Zeelan koster i dag ingen formue.

Jeg er pensioneret skolelärer, kystlivredder og rejseleder og har

fungeret som Raadgiver ved Wiens Universitet og arb. med financiel

investering. Ehrenamtlich - af interesse og for at ha en menings-

fyldt opgave her i pensionsalderen. Men savner «luft under vingerne».

Rejst hele mit liv og ved at kilden til sundhed og financiel per-

formance i alle tilfälde gaar over SAMARBEJDE og REDELIGHED. Jeg nävner osse de tyske dyder: disciplin, orden og paalidelighed.

Er et samarbejde med en landsmand muligt, saa undlad ikke at kontakte mig for yderligere infos.

de bedste hilsner her fra Wien, Joergen Ferre

Skribentmail: