PENSION, OPSPARING, JURA, REGLER, DOBBELTBESKATNINGSAFTALE

BESKATNING I LANDE SOM FILIPINERNE OG THAILAND

Flag 03-02-15 ~5 minutters læsning · 857 ord

Hej käre Peder Thuröe,

Mange af os som beskattes efter gamle DBO`er fordi vi var bosiddende i fx. hhv Östrig, Frankrig og Spanien INDEN de nye DBO traadte i kraft eller inden DBO’en blev ensidigt annulleret - som det skete med

Frankrig og Spanien, önsker egt. at flytte land. Det kan väre en dansk

pensionist bosiddende i Frankrig, som gerne vil väre sammen med sin

sön paa Costa del Sol eller som jeg, der nu i aarvis lider under den

östrigske mentalitet og ikke har noget större önske end at finde et land med en nogenlunde go DBO med Danmark - et dejligt Klima og en

venlig og afslappet befolkning som fx i Spanien, Thailand eller netop paa Filipinerne. Vi lever under en saakaldt OVERGANGSORDNING - og er saa at sige FINANCIELT STAVNSBUNDNE. Flytter vi griber dansk beskatningsret over paa indkomster som Folkepension, FörtidsPension samt paa privatpensioner og renter mere eller mindre rigorost. Värst er det naturligvis med Spanien og Frankrig hvor der dags dato trods aarelange forhandlinger SLET IKKE FINDES EN OVERENSKOMST TIL FORHINDRING AF DOBBELTBESKATNING. Det vil i realiteten sige, at begge lande kan göre indhug i dine indtägter - uanset af hvilken art de end maatte väre. Iflg. EU direktiver skal principielt alle indtägter

beskattes - og det er osse helt OK - men dobbeltbeskatning er da en

fuldständig uretfärdighed - akkurat som skattesnyderi. To sider af

samme sag - i virkeligheden.

Selv er jeg - selvom jeg bor i Östrig - medlem af WWW.REDAN.ES - hvor vi kämper for ny DBO med Spanien & Frankrig - en saadan ville fx gi mig mulighed for at udvandre videre til Spanien, selvom det nok vil

koste mig en del extraskat - efter mange aar her i Östrig med xenofobi

og neuroser - salig Sigmund Freud kom jo netop her ab Wien og i ingen

anden by blev saa mange jöder procentuelt fordrevet eller myrdet som netop her i Wien. Ogsaa som ikke-jöde, men udländing er det surt og

trist at väre stavnsbundet til dette land, som er et paradis med ski-

Sport, men ofte noget af en lidelse at väre domicileret i.

Vil man til lande som Filippinerne eller Thailand gaar man ind i WWW.SKM.DK (Skatteministeriet i Köbenhavn) - klikker saa paa «LOVE» og derefter paa «DBO’er» altsaa dobbeltbeskaningsaftaler. De er saa

ordnet alfabetisk, man kan saa at sige finde DBO’er med de fleste

af verdens lande.

Har man udelukkende sin Folkepension tror jeg ikke der i dag er mange

lande, hvor Danmark i tilfälde af Emigration ikke beholder beskatningsretten. Dvs. der träkkes skat paa din Folkepension og bor du sammen med en anden Person - mht. bofällesskaber er jeg usikker - ryger enetillägget som ydernere muligvis slet ikke udbetales

udenfor EU-lande? Igen en himmelraabende uretfärdighed.

Jeg tror det var et af Mette Holms fine indläg, som gjorde opmärksom

paa, at Tyrkiet skulle väre en undtagelse,- jeg mener osse Ungarn, Slovakiet, Tjekkoslovakiet maaske stadig er undtagelser. Vil man vide besked findes bestemmelserne i ART 18 - PENSIONER, LIVRENTER etc.

Her omhandles Off. Pensioner, Tjenestemandspens.og Privatpensioner. Ofte henvises til ART 19 stk 2. Det er ikke ogen let läsning, og der er ofte plads til Interpretation.

Det bedste er nok at kontakte danske pensionister, som allerede

bor eller bedre for nylig er tilflyttet det paagäldende land,

for at höre hvordan og hvorledes. Ofte skal der udfärdiges selv-

angivelser til begge lande - og een ting kan jeg skrive under paa,

om det hele er umagen värd er et meget stort spörgsmaal. Med det

utal af problemer jeg har haft til dato - kan jeg i bagklogskabens

lysende skär kun sige,- var jeg dog bare blevet i Danmark og fortsat

med mine utallige besög i dejligt frisindede byer som Hamburg, Berlin og Amsterdam. At tro at Östrig kan sammenlignes fx. med Nordtyskland er en kämpefejltagelse. At livet som rejseleder fx. i Kaprun og Zell

am See kan sammenlignes med domicil i Wien - en anden kämpebröler.

MAN SKAL UNDERSÖGE MED STOR AKRIBI OG UDHOLDENHED INDEN MAN UDVANDRER:

Se fx. DBO’en med Filippinerne: «Uanset bestemm. i stk 1 skal ingen af de kontraherende stater fratages retten til at beskatte sine egne statsborgere. Art 18 henv. saaledes til Art 19 stk 2.

Thailand: Art 18 PENSIONER OG LIVRENTER kan beskattes i begge kontraherende stater osse her er Interpretation og Infos ab derboende danske pensionister et must.

Renter under Art 11 körer baade paa Filippinerne som i Thailand paa samme maade, saadan som jeg läser det. Bopälslandet har beskatnings-retten men Danmark kan OSSE beskatte - dog aabenbart «kun» 10%.

Generelt ku jeg efterlyse mere solidaritet og gensidig hjälpsomhed mellem os UDEDANSKERE. Bortset ab Carl Berg, Italien og Mette Holm Tyrkiet og Bestyrelsen i www.redan.es er der mange indläg paa Udvandrerne som ganske enkelt ignoreres. Eet kämpe Cadeau - Hut ab, gran respeto sender jeg imidlertid til vores eminente Web-Master Jan Larsen. Jan finder nogle helt fantastisk gode indläg fx. i Jyllandsposten eller Berlingerne eller kommer personligt med meget fine og velskrevne informative indläg. En stor tak til alle Jer, som gör denne www.udvandrerne.dk saa enestaaende, som den faktisk er!!

De bedste hilsner Joergen Ferre, Wien

tidl. lärer, kystlivredder og rejseleder.

Skribentmail: