GENERELLE, FORHOLD, GENERELT, ENERGI, FOLKEPENSION, GRUNDE, JORD, INDREJSEREGLER, LEDELSE, OVERNATNING, SPROG, UDLANDSDANSKERE

Vi nye ønsker hellere gode råd omkring Thailand

Flag 02-11-13 ~7 minutters læsning · 1342 ord

HEJ KÄRE THAILANDS-ELSKERE,

disse mange angreb, beskyldninger og nedgöring af hinanden synes jeg som udlandsdansker i Östrig er direkte nedvärdigende og ingen hjälp for os, der drömmer om en tredie- eller fjerde alder en del af vinterhalv-aaret i dette vidunderlige asiatiske land.

I körer i den grad paa hr. Graaskäg, dvs. Hans Sönder, som jeg osse har korresponderet med. Og ingen kan vel med en lille smule retfärdig hedssans mene, at det Folketinget og dermed forsk. Ministre har gennemfört de sidste aar overfor udlandsdanskere er ret og rimeligt??

Opsigelsen af DBA aftalerne med Spanien og Frankrig, som STAVNSBINDER

FINANCIELT en lang räkke udlandsdanskere, til det land man nu engang er havnet i, uanset man maaske som jeg er blevet svärt traumatiseret

(personligt oplevet et brutalt og modbydeligt overläge-overgreb som

har ödelagt adskillige aar af mit liv og som jeg formodentlig aldrig

rigtig kommer mig af). Andre har deres börn fx. i Spanien, men er bundet financielt til Frankrig. Andre kom en brökdel af en maaned eller aar for sent til at komme med i en overgangsordning.

Tidligere danske privatpensionister/folkepensionister blev FORGYLDT,-

gik total fri for skat i Danmark og nästen fri i deres bopälsland -

fra den ene dag til den anden gik en financiel bom ned - og det var

fuldständig tilfäldig hvem der befandt sig paa hvilken side.

Som jeg kan forstaa modtar en FOLKEPENSIONIST I THAILAND og andre lande udenfor EU kun grundbelöbet - ikke engang 6.000 kr mdl netto,

uden tilläg af nogen art. At de mange danske pensionister udenfor Danmark faktisk er Danmarks ansigt udadtil - og at en POSITIV IND-

STILLING TIL DERES GAMLE FÄDRELAND faktisk ku väre en absolut profi-

tabel fordel for Kongeriget Danmark forstaas aabenbart af meget faa

af den ny danske generation. KÖBENHAVN = KÖBMÄNDENES HAVN - vi har meget faa raastoffer - og skal sälge vores land og produkter ved

POSITIV MARKEDSFÖRING overalt i verden osse i Thailand. Saadan som

Östasiatisk Compagni i Bangkok var Danskernes stolthed i Asien.

VI DANSKERE OVERALT I VERDEN VAR STOLT OVER VORES LAND - SOM AFKAFFEDE

SLAVERIET - og förte os frem med langt mindre korrupt end de sädv.

kolonisatorer England og Frankrig i Asien.

Den nederdrägtige behandling og stavnsbinding som vi i Frankrig og Spanien og Östrig etc. og I danske Pensionister i Thailand har oplevet

de sidste mange aar fra vores land - gör at vi ikke längere ka väre

superstolte af Danmark. Vi önsker at gläde os over Kronprins Frederik

og superskönne Mary, at Danmark er DET MINDST KORRUPTE LAND I VERDEN,

osv. osv. - men den maade man nästen ligefrem mopper og behandler udvandrede danske pensionister paa - maa og skal gi bagslag. Jeg er ikke kun thai-elsker, men osse Buddhist og osse et land skal tänke

paa sit KARMA.

Derfor var jeg saadan set paa linie med Hans Sönder at osse vi Udlands-Danskere behöver en DANSK PENSIONIST-LOBBY - som kan tale

vores sag og bringe det Danske Folketing og Ministrene til fornuft.

Vi danskere i Udlandet «sälger og markedsförer» Danmark baade som

Turistland, for anständighed og mindst korrupte land i verden.

Vi har langt mindre statsgäld end fx. lokomotivet Tyskland og Östrig

hvor jeg lever. DANMARK HAR EN GO ÖKONOMI - MEN DEN SKAL OSSE BEVARES

OG VI DANSKE PENSIONISTER ER EN DEL AF DETTE SYSTEM:

VI HAR ET BERETTIGET KRAV PAA AT BLIVE BEHANDLET OG RESPEKTERET - osse fordi vi har väret med til at BYGGE DANMARK OP og stadig til

daglig besträber os paa at «sälge og markedsföre» vort land i hele

verden.

Hvad angaar at blive snydt i udlandet - er der virkelig mange fald-

grupper. Og ikke kun drevne og snedige danske forretningsmänd burde

ku slaa sig igennem i et nyt land. Osse vi, der altid har betalt hver

sit, skat af hver eneste tjente krone og ELSKER VORT FÄDRELAND - skal

ku trives og leve ordenligt af en berettiget pension fra et saa rigt land som Danmark. Og lidt over 5.500 kr maanedligt er selv i Thailand, Sydamerika etc en slags « sultelön, alene af den grund, at det for en dansker meget själdent er muligt at leve som en indfödt. Hele den familiäre opbakning og stötte fra en enorm familie har vi heller ikke. I udlandet skal der osse «smöres» godt og hyppigt, for at hjulene overhovedet löber rundt :-o))

Jeg kan kun henstille til Jer danskere i Thailand til at behandle

hinanden godt - og med Jeres skriverier gi hinanden og os ny THAILAND-ELSKERE GOE RAAD OG HJÄLPE OS MOD AT STYRTE I DE UTALLIGE FÄLDER som

findes i en saa fremmed kultur. Fx er flere östrigske pensionister i

Thailand omkommet paa mysteriös vis.

Alfa og Omega er AABNING AF EN THAIKONTO - som der rigtigt argumenteres, en fastkonto uden kort til forrentning og et häve- eller

kreditkort til daglige udgifter. ATM-kort - jeg formoder der henvises

til VISA eller MASTER ka da vist kun spytte mellem 4-500 USD ud per

dag eller uge. Hvordan kan man her miste hele sin opsparing???

Og kan man overhovedet AABNE EN THAI-BANKKONTO som feriegäst - det

väre sig 3 eller 5 mdr. p.a.? Der var tale om KASIKORN BANK I PATTAYA

er det en bank som vil aabne for mig en konto - med hävekort og en

konto til fast rente - om det saa kun er een %?? og bör man medbringe

en BANK-RECOMMENDATION fra fx. sin danske bank? Og er KASIKORN en bank, der ikke pludselig gaar konkurs? En sikring som her i EU op til 100.000 eur kender de bestemt ikke i Thailand??? eller hva??

Et andet vigtigt for mig punkt er, om jeg kan LEJE ET BANKSAFE hvor jeg kan deponere rede penge og dokumenter etc. I Sydamerika, som jeg

nylig besögte, var det nästen komplet umuligt, og de faa safes de havde var udsolgt. At rende rundt med store belöb paa sig i Sydamerika, men sikkert osse i Thailand er vanvittigt - ofte röves baade bekläder og sogar skoene, saa fattige er mange i hvert fald i

Sydamerika.

Jeg elsker Thaierne - og ved at den bedste maade at integrere sig i et nyt land er at LÄRE SPROGET. THAI er langtfra umuligt at gaa til.

Jeg har lärt 6 - 7 sprog nästen flydende, men mangler et asiatisk.

Man skal läre en masse ord og underlige lyde og betoninger udenad og häfte dem omvendt sammen, grammatik findes nästen ikke. Mens spansk

har vistnok 12 deklinationer af verber - ska man blot kende ordet paa

thai - det ka bruges i alle former. ALENE DET AT STUDERE THAI ER SAALEDES - I HVERT FALD FOR MIG - EN KÄMPE OPLEVELSE.

Dvs. naar jeg nu til vinter eller näste vinter kommer til Pattaya - bl.a. - man bör kende hele Thailand - men i Pattaya bor de fleste af mine landsmänd og efter sigende 12.000 tyske og östrigske singler - ja saa er min förste vej AABNING AF BANKKONTO

LEJE AF BANKSAFE og TILMELDIG TIL EN GO SPROGSKOLE og LÄRE NOGEN AF JER DANSKERE AT KENDE:

og haaber vi ka gaa sammen solidarisere os - og ikke som i dette forum

nedgöre hinanden. Ellers er min direkte vej til de TYSKE GRUPPER i Pattaya - da jeg nästen er integreret ligesaa godt i det Europäiske

Lokomotiv som i Danmark.

FOR KUN HVIS VI STAAR SAMMEN KA VI PROFITERE I EN SAA FREMMED KULTUR.

De mange problemer vedr. Visa etc. er der blevet skrevet rigtig meget

om, men de helt näre problemer: RECOMMENDATION AF GOE

ROLIGE OG SKÖNNE HOTELLER TIL RIMELIG PRIS, ET DANSK MÖDESTED - som vi har det i Torremolinos - Dansk Spansk Selskab - etc. Maaske er der andre danskere i Thailand som «kämper» med Thai-Sprog - saa osse her kan vi skabe en lille dynamisk sprog-gruppe og aktivere en söd og energisk thai-sproglärer.

HA ET SKÖNT LIV I DET FREMMEDE OG PROFITERE MED KREATIVITET OG DYGTIG-

HED, som ÖK - Östasiatisk Kompagni - som min käre gamle Far altid holdt mig for öje - det er mit store önske

Mange hilsner fra Jörgen Ferre,

pens. Skolelärer, Livredder og Rejseleder

Skribentmail: