PENSION, OPSPARING, GENERELT

Kommentar til Carl Berg og Birgit Croll

Flag 25-09-14 ~Et minuts læsning · 129 ord

Carl Berg, Danmark lukker IKKE for en dansk pension til udlandet, hvis du ikke er dansk statsborger. Bankerne kan ikke lukke for indbetaling af din pension, men de kan lukke din konto, hvis du ikke fremviser kopi af dit pas.

Når man flytter til udlandet, skal man hvert år aflevere en leveattest. Man kan finde den på nettet, og for os danskere er det tilstrækkeligt med at få en underskrift fra fx 2 naboer. Ellers kan man få én underskrift fra en offentlig myndighedsperson.

I Tyrkiet kan det være svært at finde nogen, der tør skrive under - selv politiassistenterne hos fremmedpolitiet ville ikke - så der kan det være lettest at tage på det danske konsulat.

Jeg vælger at sende den både som scannet pdf-fil og med post.

Skribentmail: