GENERELLE, FORHOLD, GENERELT, BÅDE, FOLKEPENSION, FØRTIDSPENSION, GRUNDE, JORD, ISENKRAM

Kære Dorte Ersoy

Flag 17-08-13 ~2 minutters læsning · 325 ord

Bekendtgørelse nr. 129 af 14. december 1993, art. 18:

«Pensioner, livrenter og lignende ydelser

  1. Medmindre bestemmelserne i artikel 19, stykke 1, finder anvendelse, kan pensioner og andet lignende vederlag for tidligere personligt arbejde i tjenesteforhold, pensioner, vederlag, udbetalinger og lignende ydelser, der udbetales i henhold til den sociale sikringslovgivning samt livrenter, der hidrører fra en kontraherende stat og betales til en person, der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, beskattes i den førstnævnte kontraherende stat, men skatten, der pålignes i denne stat skal nedsættes med et beløb svarende til 50 pct. af denne skat.»

«Artikel 18: Pensioner, livrenter og lignende ydelser

Artiklen afviger fra OECD’s modeloverenskomst.

Kildelandet kan beskatte

private pensioner, der stammer fra et tidligere tjenesteforhold

pensioner, vederlag, udbetalinger og lignende vederlag, der udbetales efter den sociale sikringslovgivning

livrenter.

Se artikel 18, stk. 1.

Kildelandet skal dog nedsætte skatten med 50 pct. Se artikel 18, stk. 1.

Private pensioner, der ikke stammer fra tidligere tjenesteforhold og ikke er livrenter, er omfattet af artikel 21, og kan beskattes i kildelandet. Se artikel 21.

Ydelser, der kun består af pensioner, vederlag, udbetalinger og lignende efter den sociale sikringslovgivning, kan kun beskattes i bopælslandet. Se artikel 18, stk. 2.»

Kildelandet er Danmark. Danmark kan derfor beskatte førtids- og folkepension SÅFREMT modtageren også har en udbetaling fra en privat pension.

Jeg har skam også boet en årrække i Tyrkiet og har sat mig ind i reglerne af den gode grund at jeg modtager førtidspension og har en privat pensionsudbetaling på knap 10.000 kr/år før skat. Denne private pension bevirker at jeg skal betale halv skat af BÅDE min førtidspension OG min private pension. Det samme vil være tilfældet, når jeg overgår til folkepension, medmindre naturligvis min private pension er udtømt til den tid.

Mig bekendt har hverken skatterådet eller domstolene omgjort den tidligere afgørelse om, at det er sådan reglerne skal forstås.

Hvis du har anden information, så vil jeg da vældig gerne have del i den.

Skribentmail: