GENERELLE, FORHOLD, GENERELT, BÅDE, FOLKEPENSION, FØRTIDSPENSION, ISENKRAM

Generelle oplysn. vedr. Folkepension-Antal og Tariffer 2009-2013

Flag 25-03-13 ~2 minutters læsning · 357 ord

Til de som evt. er interesserede:

TARIFFER FOR FOLKEPENSION:

For 2009:

Grundbeløb (lov § 49, stk. 1, nr. 1) 5.254,-KR

Pensionstillæg, reelt enlige (lov § 49, stk. 1, nr. 3) 5.289,-KR

PR. MÅNED: 10.543,- KR

For 2010:

Grundbeløb (lov § 49, stk. 1, nr. 1) 5.448,-KR

Pensionstillæg, reelt enlige (lov § 49, stk. 1, nr. 3) 5.658,-KR

PR. MÅNED: 11.106,-KR

For 2011:

Grundbeløb (lov § 49, stk. 1, nr. 1) 5.552,-KR

Pensionstillæg, reelt enlige (lov § 49, stk. 1, nr. 3) 5.766,-KR

PR. MÅNED: 11.318,-KR

For 2012:

Grundbeløb: 5.713,-KR

Enetillæg: 5.933,-KR

PR. MÅNED: 11.646,-KR

For 2013

Grundbeløb: 5.804,- Kr.

Pensionstillæg, reelt enlige: 6.028,- Kr.

PR. MÅNED: 11.832,- Kr.

Den supplerende pensionsydelse (§ 72 d, stk. 1) «Ældrecheck»:

Kr./År:

2009 2010 2011 2012 2013

10.700,-Kr. 10.700,-Kr. 10.700,-Kr. 11.200,-Kr. 15.900,-Kr.

Skal søges hos Pensionsstyrelsen hvert år – Skema her: pens@pens.dk

JOL

Generelle oplysninger:

Oplysninger vedr Pensionister som lever udenfor Danmark – oplyst af Pensionsstyrelsen pr. 24-10-2012:

Spørgsmål vedr. pensionister i udlandet – opdateret pr 2011:

  1. At vi udbetaler pension til 7.705 pensionister udenfor EU/EØS

  2. At vi udbetaler pension til 38.124 pensionister indenfor EU/EØS

  3. At vi udbetaler pension til 4.326 pensionister i Spanien

  4. At vi udbetaler pension til 2.389 pensionister i Frankrig –

Vi er altså i alt ca 52.500 personer !!

Tallene er fra 2011 og tæller både folke- og førtidspensionister i EØS er landene: Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz.

  1. Pensionister bosat i et EU/EØS-land kan være berettiget til pensionstillæg. Se mere i pkt. 6.

Ældrecheck er en supplerende pensionsydelse, som man kan have ret til, hvis man er folkepensionist og bor i et EU/EØS-land. Ældrechecken kan kun udbetales til de økonomisk svagest stillede folkepensionister.

Når vi beregner, om man har ret til ældrechecken, ser vi både på likvid formue og indtægter.

  1. Folkepension består af et grundbeløb og et pensionstillæg. Pensionstillægget kan kun udbetales, hvis man bor i et af de nordiske lande, i et EU-land, i Liechtenstein eller i Schweiz (EØS).

Man skal være opmærksom på, at både danske og udenlandske indtægter indgår i beregningen af pensionen.

En række af ovenstående oplysninger kan ses på vores hjemmeside www.penst.dk herunder mere om ældrecheck, pensionstillæg m.m.

JOL evt. : jolundsgaard@yahoo.dk

Skribentmail:

Mere info: http://folkepension-tariffer-antal-pensionister-i-udland