GENERELLE, FORHOLD, SKATTER, AFGIFTER, BESKATNINGSRET, UDLANDSDANSKERE

Hermed en stor tak til de 835 som har reflekteret på min opfordring til at deltage i EM-Sagen mod DK

Flag 13-01-14 ~2 minutters læsning · 392 ord

Det er jo ikke for sjov det her - det ER en meget alvorlig sag at berøve et helt Lands forsvarsløse og gamle pensionister en stor del af deres eksistensgrundlag - bare fordi de er rejst til et udland !!

EM-Domstolene (Den Europæiske Menneskeret) vil se nærmere på denne Sag og der vil blive «røre i andedammen» når EM banker hårdt i Bordet og stiller krav om at disse forhold fjernes !!

INTET LAND KAN HÆVDE AT HAVE «EN BESKATNINGSRET»- OG INTET LAND KAN FORFØLGE DERES TIDLIGERE BORGERE TIL ET UDLAND MED DET ENESTE FORÅL ØKONOMISK AT BERØVE DEM !!

Friheden til at eksistere samt at have et Liv i fred er garanteret af vore Menneskerettigheder og krænkes disse - garanterer EM at sådanne forhold straks ophører samt pålægger sanktioner overfor ethvert Land som ikke vil anerkende Dommene fra EM!!

Der eksisterer ingen undtagelser !!

EM påtager sig IKKE en Sag medmindre der vitterligt ER tale om tilsidesættelse af een eller flere Menneskerettigheder!!

Med andre ord:

NÅR EM har indtaget en Sag - er denne vundet på forhånd - eftersom EM ALDRIG har «tabt» en Sag !!

Derfor bliver det ganske interessant at se hvilke resultater og Konklusioner EM fremkomme med - efter at have gennemlæst og undersøgt hele denne Sag !! (Kontrol af fremlagte Data)

Jeg kan oplyse , at uanset OM du har- eller IKKE har meldt dig som med-klager - så vil du , såvel som alle øvrige af de nu med sikkerhed 45.000 og måske op til 200.000 andre udlandsdanske , få din samlede økonomiske stilling revurderet 5 år tilbage i tiden og din økonomi retableret - hvilket er een af de mange Krav der er fremsat i Sagens sagsfremstilling !!

Skulle du nu være een af de som endnu ikke har sendt sit Klagebrev til mig , kan Det endnu nås , eftersom den endelige afsendelsesdato endnu ikke er fastlagt !!

Jo flere vi er - desto mere seriøs vil denne «Officiel Klage over Danmarks Pensionister» jo være !!

INGEN kan afkræve Skatter UDEN at yde det mindste til gengæld - hvilket er hele situationen i en nøddeskal !!

Op med humøret - vi kan jo da altid så sige at vi har prøvet at forsvare os - og ikke bare «dukker hovedet» for Ridefogedens pisk !!

Hilsen til alle medlidende,

Jens Ole Lundsgaard cand hort. jolundsgaard@yahoo.dk

Skribentmail: