BOLIG, SKATTER, AFGIFTER, ARVEFORHOLD, BOLIGKØB, FORMUESKAT

Nye spanske skatteregler har betydning for danske boligejere

Flag ARTIKEL 04-03-07 ~4 minutters læsning · 830 ord

Fra den 1. januar 2007 trådte en ny skattereform i kraft i Spanien. Reformen har betydning for de mange, der allerede bor dernede og for de, som tænker på at investere i en bolig. Michael Nielsen, direktør i Care Udland, forklarer, at reformen er meget omfattende og vedrører stort set alle områder af skattelovgivningen. Et af områderne er beskatningen af spansk ejendom.

Salg af bolig i Spanien

Hvis man har fast bopæl i Danmark, og vil sælge sin feriebolig i Spanien, beskattes fortjenesten efter den nye skattereform med 18 procent.

”Tidligere blev udlændinge beskattet med 35 procent af fortjenesten, så der er altså tale om voldsomme skattelettelser”, siger Michael Nielsen.

”Skattegrundlaget bliver reguleret med inflationen, ligesom der er fradrag for dokumenterbare forbedringer, handelsomkostninger og lignende. Bor man i Spanien og sælger sin primære ejendom, beskattes fortjenesten efter den ny skattereform med 18 procent. Her er der altså til gengæld tale om en skattestigning, idet skatten tidligere kun udgjorde 15 procent.”

Sælger man den primære bolig i Spanien og køber en ny, udløser dette dog ikke beskatning, hvis prisen for den ny ejendom mindst udgør det samme, som den solgte. Er prisen for den ny ejendom mindre, beskattes forskelsbeløbet. Hvis man er fyldt 65 år, beskattes salg af primær bolig ikke, hvis man har ejet den i mindst tre år.

Lejeindtægter af den spanske ejendom

Hvis man udlejer sin spanske ejendom, mens man bor i Danmark, skal man betale 25 procent i skat af bruttolejeindtægten. Der er ingen fradrag for faktiske udgifter.

”Ifølge dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Spanien kan Danmark også beskatte lejeindtægten”, siger Michael Nielsen.

”Hvis det sker, får man nedslag i den danske skat for det, man har betalt i skat i Spanien. I Danmark kan man benytte den særlige regel om udlejning i fritidsbolig, således at de første 40 procent af lejeindtægten er skattefri. Resten beskattes som dansk kapitalindkomst.”

Ejendomsværdiskat

Som bosiddende i Danmark skal man betale ejendomsværdiskat til Danmark med 1 procent af værdien af den spanske ejendom op til kr. 3.040.000. Af resten betales 3 procent. Mange glemmer at opgive værdien af ejendommen til de danske skattemyndigheder, som nu har nedsat en gruppe, som skal finde ud af, hvem der har ejendom i udlandet uden at opgive det.

Kommende boligejere

De, der overvejer at købe en bolig i Spanien, kan investeringsmæssigt glæde sig over, at de ved et eventuelt senere salg ikke beskattes med 35 procent, men kun med 18 procent efter de nye regler. I forbindelse med en ejendomshandel i Spanien er der hidtil tilbageholdt et beløb svarende til 5 procent af prisen som acontoskat. Fremover skal der kun tilbageholdes en acontoskat svarende til 3 procent.

”Og hvis man på sigt vil bosætte sig i Spanien og nyde sit otium, kan man yderligere glæde sig over, at skatten af pensionerne er ganske lav. Man skal bare være ude af Danmark i mindst 183 dage ud af en 12 måneders periode, og man må maksimalt her i tre måneder ad gangen”, slutter Michael Nielsen.

Formueskat i Spanien (med bopæl i Danmark)

Man skal betale spansk formueskat af friværdien af den spanske ejendom. Der er ingen bundfradrag, da det ikke er den primære bolig. Formueskatten udgør 0,2 % til 2,5 % af friværdien efter følgende skala:

Formue i euro

0 – 167.129: 0,2 %

167.129 – 334.253: 0,3 %

334.254 – 716.56: 0,5 %

716.561 – 1.337.000: 0,9 %

1.337.000 – 2.673.999: 1,3 %

2.673.999 – 5.347.998: 1,7 %

5.347.998 – 10.695.996: 2,1 %

herudover: 2,5 %

Kilde: Michael Nielsen, Care Udland

Formueskat (med bopæl i Spanien)

Der betales formueskat af global nettoformue efter samme skala som ved bopæl i Danmark jf. boks. Dog er der et bundfradrag på 108.000 Euro pr. person og et yderligere bundfradrag på op til 150.000 Euro pr. person, hvis man ejer den primære bolig.

Ved bopæl i Spanien, er det dog muligt i visse situationer at undgå formueskatten ved belåning af ejendommen og placering af provenyt sammen med anden fri formue i såkaldt ”bancassurance”.

Arveafgift i Spanien (med bopæl i Danmark eller Spanien)

Der skal betales spansk arveafgift af friværdien fra 7,65 % til 34 % (ægtefæller) efter en nærmere bestemt skala. Hver arving har et bundfradrag på 15.956,87 euro. Arveafgiften kan komme helt op på 80 % afhængig af relationen til afdøde.

Eksempler:

Hvis et ægtepar har en formue på 350.000 euro, og den ene dør, så arver den anden halvdelen, altså 175.000 Euro. Dette udløser en arveafgift på ca. 23.000 euro, svarende til kr. 173.000. Udgør formuen 700.000 euro, udløser det en arveafgift på ca. 64.000 euro, svarende til ca. kr. 480.000. Udgør formue 2.000.000 euro, udløser det en arveafgift på ca. 262.000 euro, svarende til kr. 1.965.000.

Hvis det senere er børnene, der arver udløser det yderligere voldsomme arveafgifter. I visse tilfælde kan arveafgiften komme op på 80 %.

Ved bopæl i Spanien, er det dog muligt i visse situationer at undgå arveafgiften ved belåning af ejendommen og placere provenyt sammen med anden fri formue i såkaldt ”bancassurance”.