GENERELLE, FORHOLD, SKATTER, AFGIFTER, ARVEFORHOLD, FORMUESKAT

Kend reglerne, før du flytter

Flag ARTIKEL 11-06-06 ~3 minutters læsning · 596 ord

Der kan være mange penge at spare, hvis man kender skattereglerne og på forhånd kan indrette sig efter dem.

»Mange af mine opgaver består i at redde folk ud de såkaldte skattefælder. Der er f.eks. skatteflugtspakken, der blev indført i 1987. Hvis folk ikke kender til den, kan de komme gruelig galt af sted. De kan f.eks. ende med at komme til at betale 120 pct. i skat til Danmark samt skat til Frankrig,« siger Michael Nielsen, Care Udland.

Hvis lønmodtagere indsætter, hvad der svarer til mere end 20 pct. af deres løn, ind på pensionen i fem år før, de flytter til et andet land som f.eks. Frankrig, ja, så bliver det betragtet som en form for skatteflugt.

»Det problem kan man undgå, hvis man fem år før lægger en indbetalingsstrategi og indbetaler f.eks. en halv million om året. Så bliver det ikke betragtet som skatteflugt. Men er skaden sket, kan man først flytte til et land, hvor Danmark har beskatningsretten, f.eks. Tyskland. Derfra kan man så flytte videre til Frankrig. Det er besværligt, men på den måde undgår man konsekvenserne af skatteflugtspakken,« siger Michael Nielsen.

Men vil man f.eks. flytte til Frankrig, kan et kendskab til skattereglerne gøre alverden til forskel.

Både Hansen og Jensen flytter som 60-årige til Frankrig. Begge får udbetalt 300.000 kr. i ratepension og har desuden fem millioner kr. i fri formue. Men her stopper så ligheden. For Hansen har ikke planlagt sin pension, så han bliver ramt både af skatteflugtspakken og højere skat af pensionen. Desuden har han placeret sine frie midler i aktier, obligationer og fast ejendom. Det betyder høj skat af afkastet, samt stor arveafgift, hvis den ene ægtefælle dør.

Jensen har derimod planlagt pensionen, belånt sit hus og lagt den frie formue i udenlandske kapitalordninger.

Efter ti år bosat i Frankrig ser sagen således ud for de to parter:

Hansen

Jensen

Skat p.g.a. skatteflugtspakken:
650.000 kr.

0 kr.

Skat af pension over ti år
460.000 kr.

220.000 kr.

Arveafgift ved dødsfald:
370.000 kr.

0 kr.

Skat af afkast over ti år:
920.000 kr.

0 kr.

Formueskat:
0 kr.

0 kr.

Skat i alt over ti år:
2,4 mio. kr.

220.000 kr.

Stor forskel i beskatning

Ikke kun prisen på ferieboligen, men også beskatningen i de enkelte lande i Sydeuropa spiller ind, når man skal vurdere udgifterne.

Forudsætningerne for nedenstående regnestykke er, at ferieboligen koster tre millioner kr., at den sælges efter ti år til 6,5 millioner kr., og at den årlige bruttolejeindtægt er på 150.000 kr. Desuden beregnes inflationen til to pct. (Det kan bruges i de lande, hvor det kan lade sig gøre i forhold til skat af fortjeneste.)

Udgifterne over ti år bliver i:

Spanien: 1.670.000 kr. (Det er forudsat, at der ikke er arveafgift og formueskat, fordi det tilrådes at belåne ejendommen.)

Frankrig: 165.000 kr. (Det er forudsat, at der ikke er arveafgift og formueskat, fordi det tilrådes at belåne ejendommen.)

Italien: 750.000 kr.

Grækenland: 1.039.000 kr.

Tyrkiet: 1.378.000 kr.

Kilde: Michael Nielsen, Care Udland

Arveafgift af fransk feriebolig

Ægtefæller har hver et bundfradrag på 570.000 kr. Ved dødsfald har hver af forældrenens børn fradrag på 375.000 kr.

0-57.000 kr.: 5 pct.

57.000-112.500 kr.: 10 pct.

112.500-225.000 kr.: 15 pct.

225.000-3.900.000 kr.: 20 pct.

3.900.000-6.375.000 kr.: 30 pct.

6.375.000-12.750.000 kr.: 35 pct.

Herefter: 40 pct.

Hvis man stadig bor i Danmark, kan det betale sig at tage maksimal belåning af den franske feriebolig for at undgå evt. arveafgift.

Skatten i Frankrig

Så meget skal ægtepar i Frankrig betale i skat, når de tjener:

0-65.010 kr.: 0 pct.

65.010-127.860 kr.: 6,83 pct.

127.860-225.060 kr.: 19,14 pct.

225.060-364.410 kr.: 28,26 pct.

364.410-592.935 kr.: 37,38 pct.

592.935-731.205 kr.: 42,62 pct.

Over 731.205 kr.: 48,09 pct.