BOLIG, KØB, SALG, BOLIGKØB, DELEJERSKAB

Lejlighed i Frankrig på deltid

Flag ARTIKEL 08-04-07 ~6 minutters læsning · 1120 ord

Rækker tiden, kræfterne eller måske pengene ikke til en bolig i udlandet, kunne løsningen være en lejlighed, som du kun råder over et vist antal uger om året. Indtil nu har omkring 50 danske familier investeret i en eller flere anparter i lejligheder i Cannes, Sainte Maxime eller Paris. Lejlighederne er på omkring 70 m². Lige nu er der ti anparter til salg i hver af de to sydfranske byer, Sainte Maxime og Cannes, og 13 anparter i Paris.

Firmaet Kristensen og Nielsen Ejendomme har igennem et års tid har udbudt anparter. Selskabsformen er kommanditselskaber, hvor investorerne kun hæfter i begrænset omfang. Direktør Lone Mosbek mener, at trenden går i retning af, at mange gerne vil have en anden eller tredje bolig og, at den gerne må ligge i udlandet. Ved anparter kan de fleste være med rent prismæssigt.

”Vi har mange kunder, som er glade for deres sommerhus i Danmark, men som gerne vil noget mere”, siger Lone Mosbek. ”De gider dog ikke bøvlet med at have deres egen ejendom i udlandet og har måske heller ikke lyst til at betale en formue for det. En anpart til et sted mellem kr. 255.000 og 392.000 kan de fleste imidlertid få råd til.”

Fastlagte uger

At købe en anpart svarer til at købe fem ugers ferie. I Sainte Maxime og Cannes giver anparten ret til to gange 14 dage og en uge på et andet tidspunkt. I Paris gælder en anpart for fire uger, som ligger én ad gangen. Ugerne ligger helt fast i et skema, som forskydes hvert år. På den måde får alle anpartshavere alle uger over en periode på ti år. Derefter kører systemet forfra. En lejlighed er stykket ud på ti eller 13 anparter, som sælges hver for sig. Man kan dog sagtens købe flere anparter i den samme lejlighed.

”Er man pensionist, eller har man af andre årsager mulighed for at bruge lejligheden mere, kan man købe det antal anparter i samme lejlighed, der passer med det antal uger, man gerne vil være der”, siger Lone Mosbek. ”Allerede ved købet skal man altså tænke over, hvor meget man vil bruge boligen. Nogen vælger at købe f.eks. to anparter i Sainte Maxime og en anpart i Paris. På den måde kan man kombinere storbyferie med ferie længere sydpå.”

Ifølge Lone Mosbek er der mange fordele ved at købe en anpartslejlighed frem for en hel bolig.

”Du bliver medejer af ejendommen og får fuldt overblik over alle udgifterne, og du ejer ejendommen sammen med et forudbestemt antal øvrige ejere. Du betaler kun for din andel i ejendommen, og du får et fællesskab med de andre anpartshavere. Dertil kommer, at du kan leje din anpart ud, enten selv eller gennem os og, at du altid kan sælge din anpart igen. I den forbindelse skal du være opmærksom på, at de andre anpartshavere har forkøbsret. Du fastsætter selv prisen og du får selv gevinsten. Endelig er det værd at bemærke, at der ikke er nogen bekymringer i forhold til administration og løbende vedligeholdelse, og at der er nogle meget gunstige skatteregler i Frankrig.”

Indretningen rører man ikke ved

Ulemperne ved at købe anpartslejligheder er til at overskue, mener Lone Mosbek, og det er en af anpartshaverne enig i. Chefkonsulent Jens Just, 53 år, købte sammen med sin kone og to børn en anpart i Sainte Maxime for et år siden.

”Den eneste ulempe vi har oplevet er, at det godt kan være lidt svært for min kone, at hun ikke kan få lov til at ændre på indretningen og flytte lidt rundt på tingene”, siger Jens Just. ”Hvis der skal laves noget om, så skal alle anpartshavere jo være enige om det, og derfor er det begrænset, hvad man kan gøre ved indretningen.”

At blive enige med de øvrige anpartshavere har ikke været et problem indtil videre. Jens Just mener, at det dels skyldes, at der bliver lavet et regelsæt for, hvordan tingene skal fungere og dels, at anpartshaverne ofte kender hinanden.

”I vores lejlighed er vi flere, som kender hinanden i forvejen gennem arbejde, familie eller venner. Vi har ikke haft problemer overhovedet. Tværtimod oplever vi, at folk står i kø for at hjælpe hinanden og for at ordne forskellige ting i lejligheden.”

Nyanskaffelser til boligerne

Alle anpartshavere mødes en gang årligt til en generalforsamling. Her stemmer man om større nyanskaffelser som f.eks. en parabol. Flertallets beslutning er gældende. Ødelægger en anpartshaver en ting i løbet af året, køber vedkommende selv en ny og tilsvarende ting. Ved almindeligt slid indkøbes nye ting med de opsparede penge i selskabet. Det er typisk en af anpartshaverne, der påtager sig at stå for indkøbet.

Skat

  • Bor man i Danmark og lejer sin feriebolig ud i Frankrig, er de skattemæssige forhold helt unikke. Årsagen er, at der mellem Danmark og Frankrig er en dobbeltbeskatningsoverenskomst, som siger, at Frankrig har beskatningsretten til en eventuel lejeindtægt. Det vil sige, at man ikke skal medtage en eventuel lejeindtægt med på sin danske selvangivelse.

  • Lejeindtægten skal beskattes i Frankrig. I Frankrig betaler man ikke skat af 72 procent af lejeindtægten, såfremt der er tale om en møbleret lejlighed.

  • Skatteprocenten, som de sidste 28 procent af lejeindtægten bliver beskattet med, udgør mellem 7 og 48 procent.

  • I henhold til dobbeltbeskatningsaftale skal man heller ikke betale ejendomsværdiskat af sin feriebolig i Frankrig til den danske stat (i modsætning til ferieboliger i f.eks. Spanien, Tyrkiet, Bulgarien, Kroatien osv.). Man sparer således 1 procent i dansk ejendomsværdiskat ved at købe feriebolig i Frankrig på grund af de unikke skattemæssige forhold.

  • Renteudgifter vedrørende lån i banken til køb af en kommanditanpart har man normalt skattefradrag for på sin danske selvangivelse.

Kilde: http://www.kob-i-frankrig.dk

Kommanditselskab

  • Et kommanditselskab (K/S) er en selskabsform, hvor alene komplementaren (et til lejligheden stiftet ApS) hæfter fuldt ud for selskabets gæld, imens investorerne kun hæfter i begrænset omfang. Komplementaren ejes 100 procent af kommanditisterne.

  • Kapitalen i et K/S kaldes stamkapital. Kommanditisterne tegner sig hver for sin andel af stamkapitalen ved erhvervelse af x-antal kommanditanparter.

Fordelene for investor ved K/S formen er:

  • Individuel opgørelse hos hver af investorerne

  • Omkostningseffektivitet

  • Enkel administration

Tre regneeksempler på anparter

_

Pris pr. anpart _

_

Kr 392.000 _ _

 _ _

finansieret køb _ _

4,75% rente_ _

32%-fradrag _ _

59%-fradrag _

(pos.kap.indkomst)

Renteomkostninger

Kr 18.620

rentefradrag

Kr (5.958)

Kr (10.986)

Faste udgifter (vand/varme, ejendomsskat, vedl.)

Kr 3.100 _

total årlig omk. _ _

Kr 15.762 _ _

Kr 10.734 _

_

Paris - rue mouffetard_ _

Kr 255.000 _

 

Kr 12.113

Kr (3.876)

Kr (7.146)

Kr 2.115 _

Kr 10.352 _ _

Kr 7.082 _ _

Cannes - le suquet_ _

Kr 350.000 _

Kr 15.197

Kr (4.863)

Kr (8.966)

Kr 2.675

Kr. 2.675 _

Kr 13.009 _ _

Kr 8.906 _

_

Sainte maxime - penthouse _