BOLIG, SKATTER, AFGIFTER, BOLIGUDLEJNING

Køb og lej ud

Flag ARTIKEL 04-12-06 ~2 minutters læsning · 358 ord

  • Bor man i Danmark og køber ejendom i Frankrig er forholdene ganske unikke, idet lejeindtægten beskattes utroligt lavt i Frankrig, og Danmark ikke har ret til beskatning, siger Michael Nielsen, direktør i Care Udland. Herudover skal der ikke betales ejendomsværdiskat, og der ikke er skat af fortjenesten ved salget.

I henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten er det Frankrig, der har beskatningsretten til lejeindtægten. Hvis ejendommen udlejes møbleret er 72% af lejeindtægten skattefri. Resten beskattes som almindelig fransk indkomst med mellem 6,83 % og 48,09 %. Der skal udover skatten betales 11 % i sociale bidrag.

Spanien

Hvis man udlejer sin spanske ejendom, mens man bor i Danmark, skal man ifølge Michael Nielsen betale 25% i skat af bruttolejeindtægten og der er ingen fradrag for faktiske udgifter.

  • Ifølge dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Spanien kan Danmark også beskatte lejeindtægten. I tilfælde heraf får man nedslag i den danske skat, for det man har betalt i skat i Spanien. I Danmark kan man benytte den særlige regel om udlejning i fritidsbolig, således at de første 40 % af lejeindtægten er skattefri. Resten beskattes som dansk kapitalindkomst.

Italien

I Italien beskattes lejeindtægterne med mellem 23 % og 43 %. Ifølge dobbeltbeskatningsoverenskomsten kan Danmark også beskatte lejeindtægten. I Danmark kan man benytte den særlige regel om udlejning i fritidsbolig, således at de første 40 % af lejeindtægten er skattefri. Resten beskattes som dansk kapitalindkomst.

Grækenland

Lejeindtægten beskattes i Grækenland, men man kan fratrække driftsudgifter. Overskuddet beskattes som personlig græsk indkomst med mellem 15 % og 40 % + 5 % op til 9.500 Euro, hvis man bor udenfor Grækenland. Ifølge dobbeltbeskatningsoverenskomsten kan Danmark også beskatte lejeindtægten. Der sker nedslag i den danske skat, for den skat man har betalt i Grækenland.

  • I Danmark kan man benytte den særlige regel om udlejning i fritidsbolig, således at de første 40 % af lejeindtægten er skattefri. Resten beskattes som dansk kapitalindkomst, forklarer Michael Nielsen.

Portugal

Lejeindtægterne beskattes i Portugal med op til 25 %. Ifølge dobbeltbeskatningsoverenskomsten kan Danmark også beskatte lejeindtægten. I Danmark kan man benytte den særlige regel om udlejning i fritidsbolig, således at de første 40 % af lejeindtægten er skattefri. Resten beskattes som dansk kapitalindkomst.