BOLIG, SKATTER, AFGIFTER, ARBEJDSMARKEDSPENSIONER, ARVEFORHOLD, KAPITALPENSION, PRIVATTEGNEDE, PENSIONER

Arv og pension – hvad skal du vide

Flag ARTIKEL 30-12-06 ~2 minutters læsning · 378 ord

Hvad er arveafgiften af friværdien, hvis du bosætter dig i Spanien, Frankrig, Italien, Grækenland eller Portugal? Og hvad sker der med pensionen? Michael Nielsen, direktør i Care Udland, giver her en kort oversigt.

Spanien

Arveafgift i Spanien – bosættelse i Danmark

 • Der skal betales spansk arveafgift af friværdien fra 7,65 % til 34 %.

Arveafgift i Spanien – bosættelse i Spanien

 • Der skal betales spansk arveafgift fra 7,65 % til 34 %.

 • Placer fri formue i kapitalforsikringer og belån ejendom og placer provenu i samme for at få en lempeligere arveafgift.

Pensionsbeskatning ved bosættelse i Spanien

 • Kapitalpension beskattes i Danmark. Ratepension og livrente beskattes kun i Spanien. Kapitalpension kan konverteres til disse.

 • Private pensionsordninger beskattes meget lavt. 75% af udbetaling fra 10-årig ratepension er skattefri. Resten beskattes med mellem 15 og 45 %, svarende til effektiv beskatning på 4 og 11,25 %.

 • Arbejdsgiverpensioner beskattes som spansk indkomst med mellem 15 og 45 %.

Frankrig

Arveafgift – bosættelse i Danmark

 • I Frankrig betaler man arveafgift. Ægtefæller har et bundfradrag på 76.000 Euro og børn 50.000 pr. barn. Arveafgiften udgør 5 % til 40 %.

 • Placer fri formue i kapitalforsikringer og belån ejendom og placer provenue i samme for at få undgå arveafgift.

Pensionsbeskatning ved bosættelse i Frankrig

 • Kapitalpension beskattes i Danmark. Ratepension og livrente beskattes kun i Frankrig. Kapitalpension kan konverteres til disse.

 • Private pensionsordninger beskattes meget lavt. Private pensioner oprettet før 1997 er i visse tilfælde skattefri. Andre private pensioner beskattes enten kun af værditilvæksten - eller således at 60 % af udbetalingen er skattefri og resten beskattes med fra 6,83 til 48,09 %, svarende til en effektiv beskatning på mellem 2,75 % og 19,25 %. Herudover skal betales sociale bidrag på 11 %.

 • Arbejdsgiverpensioner beskattes som fransk indkomst med mellem 6,83 og 48,09 %. Op til en vis grænse er de første 28 % af pensionsudbetalingerne skattefri.

Italien

Arveafgift i Italien

 • Arveafgiften af ejendom i Italien udgør 3 %.

Pensionsbeskatning ved bosættelse i Italien

 • Pensionsudbetalinger beskattes som var man bosiddende i Danmark.

Grækenland

 • Der betales ikke arveafgift af de første 80.000 Euro. Herefter betales mellem 5 % og 20 % af formuen.

Pensionsbeskatning ved bosættelse i Grækenland

Portugal

Arveafgift i Portugal

 • Der betales ikke arveafgift mellem ægtefæller eller til livsarvinger i Portugal.

Pensionsbeskatning ved bosættelse i Portugal