BOLIG, SKATTER, AFGIFTER, FORMUESKAT

Husk at kigge på skatten

Flag ARTIKEL 28-12-06 ~4 minutters læsning · 781 ord

 • Der er forskellige dobbeltbeskatningsaftaler mellem Danmark og Frankrig, Spanien, Grækenland, Portugal og Italien. Reglerne regulerer bl.a., hvem der har beskatningsretten til fortjeneste på ejendommen ved salget, lejeindtægterne, ejendomsværdiskat, formueskat, arveafgift m.v., siger Michael Nielsen, direktør i Care Udland. Han ved en masse om skat, pension og arv og er ved at skrive en bog om emnet. Her giver han en skematisk oversigt over de vigtigste skatteregler.

Spanien

Skat af fortjeneste ved salg af ejendommen – bosættelse i Danmark
 • Fortjenesten beskattes i Spanien. Da det ikke er den primære bolig, skal der betales 35% i skat af fortjenesten, som er forskellen mellem salgsprisen og købsprisen. Der reguleres dog for inflation.

 • Der verserer en sag ved EF domstolen, som formentlig går Spanien imod, og de fleste eksperter mener, at Spanien taber sagen. Skatten vil således blive 15% af fortjenesten, hvis dette sker.

 • Der er ingen skat af fortjenesten i Danmark, medmindre grunden er over 1400 kvm. og kan udstykkes.

Skat af fortjeneste ved salg af ejendommen – bosættelse i Spanien
 • Fortjenesten beskattes i de fleste tilfælde ikke i Spanien, hvis det er den primære bolig. Er man fyldt 65 år og har ejet den primære bolig i 3 år, er fortjenesten skattefri.

Ejendomsværdiskat – bosættelse i Danmark
 • Man skal som bosiddende i Danmark betale ejendomsværdiskat til Danmark med 1% af værdien op til DKK 3.040.000 og 3% af resten.

Formueskat i Spanien – bosættelse i Danmark
 • Man skal betale spansk formueskat af friværdien af den spanske ejendom. Der er et bundfradrag på 108.000 Euro pr. person. Da det ikke er den primære bolig, er der ikke noget ekstra bundfradrag for ejendommen.

 • Formueskatten udgør 0,2 % til 2,5 % af friværdien.

Formueskat i Spanien – bosættelse i Spanien
 • Man skal betale spansk formueskat af global nettoformue. Der er et bundfradrag på 108.000 Euro pr. person. Ejer man sin primære bolig, er der et yderligere bundfradrag op til 150.000 Euro pr. person.

 • Placer fri formue i kapitalforsikringer og belån ejendom og placer provenu i samme for at få en lempeligere formueskat.

Frankrig

 • Hvis man bor i Danmark, undgår man den almindelige franske beskatning af fortjeneste ved salg af ejendommen. Det hænger sammen med, at fortjeneste ved salg af ejendommen ikke specifikt er nævnt i dobbeltbeskatningsoverenskomsten, hvorfor den er omfattet af artikel 18, som siger, at indtægter der ikke er nævnt i overenskomsten alene beskattes i den stat, hvor den til indkomsten berettigede har sit skattemæssige domicil, altså Danmark.

Skat af fortjeneste ved salg af ejendommen – bosættelse i Frankrig
 • Der er ingen skat af fortjenesten på salg af primære bolig i Frankrig.

 • Ejer man ejendom i Frankrig, som bosiddende i Danmark, har Danmark ifølge dobbeltbeskatningsoverenskomsten ikke ret til at opkræve ejendomsværdiskat.

 • Man skal være opmærksom på, at mange danske skattecentrer ikke er opmærksomme herpå, hvorfor de opkræver ejendomsværdiskatten, uden ret hertil.

Formueskat – bosættelse i Danmark
 • I Frankrig betaler man formueskat af friværdien af den franske ejendom. Op til 750.000 Euro er den 0, herefter er den 0,55 % til 1,8 %.

 • Belån derfor ejendommen.

Formueskat – bosættelse i Frankrig
 • I Frankrig betaler man formueskat af global nettoformue. Op til 750.000 Euro er den 0, herefter er den 0,55 % til 1,8 %.

Italien

 • Bor man i Danmark og sælger den italienske ejendom, beskattes fortjenesten i Italien med mellem 23 % og 43 %. Ved ejertid over 5 år vil fortjenesten typisk være skattefri.

Skat af fortjeneste ved salg af ejendommen – bosættelse i Italien
 • Bor man i Italien og sælger den italienske ejendom, beskattes fortjenesten i Italien med mellem 23 % og 43 %. Ved ejertid over 5 år vil fortjenesten typisk være skattefri.

 • Der skal betales dansk ejendomsværdiskat på 1% af værdien op til DKK 3.040.000 og 3 % af resten.

Formueskat i Italien
 • Der skal ikke betales formueskat af den italienske ejendom.

Grækenland

Skat af fortjenesten på den græske ejendom – bosættelse i Danmark
 • Hvis ejendommen er erhvervet før 2006, betales ingen skat af fortjenesten.

 • Er den erhvervet pr. 01.01.2006 og herefter, skal der betales skat af fortjenesten i Grækenland med 20%, men der bliver nedslag jo længere tid, man har ejet ejendommen.

Skat af fortjenesten på den græske ejendom – bosættelse i Grækenland
 • Der skal betales ejendomsværdiskat til Danmark på 1 % af værdien op til DKK 3.040.000 og 3 % af resten.

Formueskat
 • Der betales ikke formueskat i Grækenland.

Portugal

 • Bor man i Danmark og sælger den portugisiske ejendom, beskattes fortjenesten i Portugal med op til 25 %.

Skat af fortjeneste ved salg af ejendommen – bosættelse i Portugal
 • Bor man i Portugal og sælger den portugisiske ejendom, beskattes kun halvdelen af fortjenesten i Portugal med op til 25 %.

Formueskat i Portugal
 • Der skal ikke betales formueskat i Portugal.