BOLIG, SKATTER, AFGIFTER, BUREAUKRATI, BÅDE, EJENDOMME, FERIEBOLIGER, FORMUESKAT, MØBLER, SKØDER

Dansk skat på boligen i udlandet kan måske undgås

Flag 15-03-08 ~3 minutters læsning · 614 ord

Danskere med en feriebolig i udlandet bør gøre indsigelse overfor SKAT imod eventuel betaling af dansk ejendomsværdiskat til Danmark af den udenlandske bolig, idet man oftest også bliver beskattet af de udenlandske myndigheder i mere eller mindre grad. Udfordringerne med den danske ejendomsværdiskat er beklageligvis endnu ikke helt afklaret, selvom der for nylig blev afsagt en EU dom, som satte lidt grus i maskineriet i forhold til SKAT’s sædvanlige praksis på område.

Sådan som situationen er i øjeblikket, kan danskere fortsat forvente at blive opkrævet en ejendomsværdiskat af boligens værdi i udlandet, selvom der er usikkerhed om lovligheden i den hidtil anvendte beregningsmetode. Fremover kan skatten måske forventes beregnet på grundlag af en måske helt ny og alternativ beregningsmetode, således at SKAT fortsat formår (måske legalt) at kunne opkræve beløbet. Om det er rimeligt eller ej – det er der også mange delte meninger om.

Hos Ejendomsmæglerfirmaet SunshineWorld beskæftiger vi os udelukkende med salg af fast ejendom i udlandet – primært danskeres investeringer i ferieboliger, til familier som ønsker sig et ”sommerhus” under varmere himmelstrøg end vejret kan tilbyde herhjemme. Mange købere stiller dagligt spørgsmål til os om, hvorfor man dog også skal betale en ”boligskat” i Danmark for den udenlandske feriebolig, særligt når man samtidig også opkræves forskellige typer af skatter for boligen til skattemyndighederne i det pågældende land.

Ejendomsværdiskatten i Danmark blev i sin tid indført til afløsning af beskatningsformen «lejeværdi af egen bolig». Dette var - således som det også er nu i dag med ejendomsværdiskatten - en form for ekstra formueskat pålignet vi danske boligejere. Til gengæld er den mulige værdistigningsgevinst ved salget af den danske privatejede bolig samtidig helt skattefri, naturligvis forudsat at boligen har været anvendt af ejeren.

Når det så angår en bolig i udlandet, da vil SKAT åbenbart også gerne opkræve ejendomsværdiskat for disse boliger. Dette uanset om man som husejer i det enkelte land hvori man har sin feriebolig, også individuelt i det pågældende land opkræves forskellige former for skatter, hvilke skatter beklageligvis bare ikke helt lige kan sammenlignes med de danske typer af skattebetegnelser.

Men, her kommer en ikke uvæsentlig pointe som alle med feriebolig i udlandet må forholde sig positivt til. En del lande påligner nemlig køberne en vis (sædvanlig og helt normal) skatte-/afgiftsbetaling i forbindelse med såvel registreringen af køberens skøde, såvel som der løbende i ejerperioden opkræves skatter og – sidst men ikke mindst – oftest også en skat af værdistigningsgevinsten (kapitalvindingsskat) på et senere tidspunkt når boligen sælges igen. Her er det derfor vigtigt at ejeren kan gøre rede for alle de økonomiske transaktioner og skattebetalinger man har haft vedr. boligen i udlandet under ejerskabet.

Derfor opfordrer vi hos Ejendomsmæglerfirmaet SunshineWorld altid vore kunder til at gemme samtlige kvitteringer på samtlige udgifter og økonomiske transaktioner af enhver art, herunder udgifter som boligejeren har haft såvel ved købet, som under hele ejerperioden samt ved gensalget af ejendommen – dette gælder også vedrørende køb af bl.a. møbler og vedligeholdelse osv. – kort sagt alt. Det er en meget stor fordel den dag fortjenesten på boligen måske skal gøres op, både i forhold til begrænsning af skattebetaling til det pågældende lands skattemyndigheder, men også i forhold til bedst muligt at kunne begrænse eventuelle beskatningsmuligheder her i Danmark.

Umiddelbart synes det nemlig meget nærliggende at tro, at de væsentligste udgifter man i udlandet har betalt til det udenlandske skattevæsen trods alt bør kunne modregnes i den danske ejendomsværdiskat man i gennem årene er blevet pålignet herhjemme for den udenlandske bolig – og så bør man vel samtidig håbe på at kunne få sine ”for meget” betalte danske ejendomsværdiskat tilbagebetalt igen fra SKAT.

Jeg hører gerne nærmere, hvis der er spørgsmål eller kommentarer til ovenstående.

Skribentmail: