PENSION, OPSPARING, SKATTER, AFGIFTER, ARBEJDSMARKEDSPENSIONER, DOBBELTBESKATNINGSAFTALE, KAPITALPENSION, PENSION, MED, LØBENDE, UDBETALING, PRIVATTEGNEDE, PENSIONER

Danmark vil beskatte franske ferieboliger

Flag ARTIKEL 13-09-07 ~3 minutters læsning · 591 ord

Danskere som køber feriebolig i Frankrig, vil fremover med meget stor sandsynlighed komme til at betale ejendomsværdiskat af boligen i Danmark. I dag har Danmark ikke ret til at opkræve boligskatter af en fransk ejendom. Men det ændres fra og med 2009. Også indtægter fra udlejning af franske boliger ventes fremover at blive beskattet i Danmark.

Årsagen er, at skatteminister Kristian Jensen (V) snart indleder forhandlinger med både Frankrig og Spanien om at fåændret de såkaldte dobbeltbeskatningsaftaler, som har været gældende siden 1957.

Hvis Frankrig og Spanien ikke frivilligt giver Danmark mulighed for at beskatte udbetalinger fra danske pensioner, vil Danmark opsige dobbeltbeskatningsaftalen, og det får konsekvenser også på andre områder.

»Eksempelvis vil danskere, der ejer feriebolig i Frankrig, fremover komme til at betale ejendomsværdiskat til Danmark. Men vi vil ikke trække tæppet væk under folk, der har disponeret i tillid til gældende regler. Så det kommer kun til at gælde for folk, der køber en bolig i Frankrig efter 2009,« siger skatteminister Kristian Jensen.

Allerede i dag betaler danskere med ferieboliger i Frankrig lokale ejendomsskatter i Frankrig. Men de vil fremover så blive modregnet i den langt højere danske ejendomsværdiskat.

Den nuværende aftale om, at danskere ikke skal betale boligskatter af boliger i Frankrig, er ganske enestående.

»Har man en feriebolig i Spanien, Italien, Sverige eller andre steder, skal man betale ejendomsværdiskat til Danmark. Men Frankrig har siden 1957 udgjort en undtagelse,« siger Michael Nielsen, der er direktør for Care Udland, der rådgiver danskere om boligkøb i udlandet.

Stop for pensionistflugt

Formålet med at ændre de danske skatteaftaler med Frankrig og Spanien er, at bremse en pensionistflugt ud af landet, hvor ældre danskere tager store pensionsformuer med til Frankrig eller Spanien, efter indbetalingerne er trukket fra i den danske skat.

Frygten for, at dette på sigt kan føre til tab af meget store summer for den danske statskasse har fået alle Folketingets partier lige med undtagelse af Enhedslisten til at udstyre skatteministeren med en mulighed for at opsige de skatteaftaler, der i dag gør dette muligt.

Skatteminister Kristian Jensen siger dog, at han håber, at Frankrig og Spanien frivilligt vil indgå en ny skatteaftale med Danmark, så det ikke bliver nødvendigt at opsige de gamle aftaler.

»Jeg håber vi kan forhandle os til rette,« siger Kristian Jensen.

Han peger på, at Frankrig og Spanien ikke mister penge på at opsige aftalerne, eftersom de fortsat kan beskatte danskere efter de nuværende regler.

»Men Frankrig bliver et mindre attraktivt sted at flytte til som pensionist. Derfor er dette noget vi skal snakke med Frankrig og Spanien om,« siger Kristian Jensen.

Ud over franske og spanske skatter, skal danskere bosat i de to lande fremover også betale danske skatter af blandt andet udbetalinger fra pensioner, renter, udbytter med videre. Den udenlandske skat kan dog trækkes fra i den danske. Kun personer, der flytter til Frankrig eller Spanien efter 2009, bliver ramt af de nye regler.

Direktør Michael Nielsen fra Care Udland, skønner, at et sted mellem 3.000 og 4.000 danskere, i dag har en feriebolig alene i Frankrig.

»En del danskere har tilmed købt meget dyre boliger i Frankrig. De senere år har vi set en del danskere købe huse til både to og tre millioner euro. Der er også danskere, som køber til mere end fem millioner euro,« siger Michael Nielsen.

Køber man efter 2009 en feriebolig i Frankrig til eksempelvis tre millioner euro, eller mere end 20 millioner kroner, risikerer man at blive afkrævet en gigantisk ejendomsværdiskat på over en halv million kroner om året, hvis man er skattepligtig i Danmark.