PENSION, OPSPARING, SKATTER, AFGIFTER, PENSION, MED, LØBENDE, UDBETALING, PRIVATTEGNEDE, PENSIONER

Vil opsige dobbeltbeskatningsaftaler

Flag 12-06-08 ~2 minutters læsning · 258 ord

Den danske skatteminister Kristian Jensen vil nu gøre alvor af den trussel, som han kom med i efteråret 2007 om at opsige de danske dobbeltbeskatningsaftaler med Frankrig og Spanien. En trussel, som Folketinget har givet ministeren bemyndigelse til at føre ud i livet.

De danske politikere ønsker, at de to dobbeltbeskatningsaftaler tager mere hensyn til, at danskeres indbetalinger til deres pensioner har været fradragsberettigede i Danmark, inden de samme danskere flytter til enten Frankrig eller Spanien og får udbetalingerne fra pensionerne beskattet med de to landes milde skatteprocenter.

Forhandlingerne med de spanske og franske myndigheder har ikke givet det ønskede resultat, så nu bliver dobbeltbeskatningsaftalerne opsagt, erklærer skatteministeren.

Med den nuværende dobbeltbeskatningsaftale skal danskere, der flytter til Spanien betale under 3 pct. i skat til Spanien af en 10-årig, privat, dansk ratepension. Når aftalen er opsagt, skal de i stedet betale dansk indkomstskat af pensionsudbetalingerne.

Ændringen betyder, at et dansk pensionistægtepar mister et rådighedsbeløb på knap DKK 120.000 om året, hvis parret har en ratepension med en årlig udbetaling på DKK 500.000, oplyser Michel Nielsen, der er konsulent i rådgivningsfirmaet Care Udland.

Opsigelsen af dobbeltbeskatningsaftalen vil fjerne danskernes motivation for at flytte permanent til Spanien. De vil i stedet nøjes med at købe en feriebolig i landet og bruge den f.eks. i vintermånederne, forudser Michael Nielsen, som også advarer mod at blive for længe i Spanien p.gr.a. landets arveregler.

Hvis man opholder sig for længe i Spanien, bliver man automatisk skattepligtig i landet, og det betyder, at der skal betales den høje spanske arveafgift, fortæller konsulenten i artiklen.

Skribentmail: