GENERELLE, FORHOLD, GENERELT, DOBBELTBESKATNINGSAFTALE, KAPITALPENSION, PENSION, MED, LØBENDE, UDBETALING, REVISORER

Danmark spiller højt spil om beskatning

Flag ARTIKEL 02-09-07 ~4 minutters læsning · 642 ord

Danmark spiller højt spil, når vi truer med at opsige beskatningsaftalerne med Frankrig og Spanien. Det vil nemlig ikke blot gå ud over pensionsbeskatningen, som er årsagen til Danmarks trusler. Det kan i givet fald også få vidtrækkende konsekvenser for Danmarks samhandel med de to lande.

Samtidig risikerer danskere med feriebolig i Frankrig fremover i værste fald at skulle betale boligskatter i Danmark - noget de i dag er fritaget for.

Danmark har for nylig truet med at opsige de såkaldte dobbeltbeskatningsaftaler med Frankrig og Spanien, hvis man ikke kan blive enige om nye aftaler, der sikrer, at danske pensionister i de to lande betaler dansk skat af deres pensioner. De nuværende skatteaftaler giver nemlig Spanien og Frankrig retten til at indkræve skat af pensionsudbetalinger fra danskere, der er bor i de to lande.

Professor i skatteret på Handelshøjskolen i København, Niels Winther-Sørensen, vurderer, at det kan få store konsekvenser for Danmarks handel med Frankrig og Spanien, hvis Danmark gør alvor af truslen om at opsige skatteaftalerne.

»En fransk entreprenør i Danmark vil f.eks. kunne blive ramt uden en aftale. Hvis de har medarbejdere i Danmark i en kortere periode, risikerer medarbejderne i så fald at skulle betale dansk skat. Tilsvarende gælder naturligvis for Danmark, og det er meget vigtigt for det internationale økonomiske samkvem at have dobbeltbeskatningsaftaler,« siger han.

Uden beskyttelse

Niels Winther-Sørensen fremhæver, at det er pensionsbeskatningen, der deler vandene, men da vi ikke ved, om Frankrig og Spanien vil acceptere en ny aftale, hvor reglerne er ændret, kan vi risikere at stå i en situation uden aftaler - også på andre områder.

»Jeg tvivler på, at landene er nemme at danse med. Der bor jo væsentligt flere danske pensionister i Frankrig og Spanien, end der bor spanske og franske pensionister i Danmark. Frankrig og Spanien vil med andre ord tabe skatteindtægter på at lave aftalerne om,« siger Niels Winther-Sørensen.

Skatterådgiver fra revisionsfirmaet i Deloitte, Kjeld Bergenfelt, peger på, at danskere i Frankrig og Spanien ikke længere er beskyttet mod dobbeltbeskatning, hvis skatteaftalerne opsiges.

»Også danskere her i landet kan i så fald påregne at blive udsat for en hårdere beskatning. Danskere, der har feriebolig i Frankrig, skal formentlig betale dansk ejendomsværdiskat modsat den gældende aftale, som hidtil har afholdt Danmark fra at indkræve ejendomsværdiskat af boliger i Frankrig,« siger han.

Kjeld Bergenfelts kollega i revisionsfirmaet Grant Thornton, skatteekspert Hanne Søgaard Hansen, kalder det afgørende, at der hurtigt kommer gang i nye forhandlinger om en ny dobbeltbeskatningsaftale.

»Ellers kan det også få konsekvenser for både ejendomsværdibeskatningen på sommerhuse i Frankrig og udbyttebeskatningen. I øjeblikket har Frankrig beskatningsretten til aktieudbytter, hvis man er bosat i Frankrig og får aktieudbytter fra Danmark. Men hvis vi ikke har dobbeltbeskatningsaftaler, vil Danmark skulle beskatte udbytterne,« siger Hanne Søgaard Hansen.

Opsigtsvækkende

Niels Winther-Sørensen fra Handelshøjskolen kalder det meget opsigtsvækkende, at man prøver at spille med musklerne over for Frankrig. Han peger på, at det gav meget stor international genlyd, da Danmark opsagde en skatteaftale med Portugal i midten af halvfemserne.

»Den daværende aftale gav muligheder for, at danskere lavede skattearrangementer, som i nogle tilfælde reelt kunne fjerne den danske skat. Man kunne ikke blive enige med Portugal om en ny aftale, og det gav bl.a. en del problemer for danskere, der var bosiddende i Portugal i den årrække, hvor vi ikke havde en aftale,« siger Niels Winther-Sørensen.

Det har ikke været muligt at træffe skatteminister Kristian Jensen (V), men hans pressechef, Peter Høyer, understreger, at det ikke er et mål at opsige aftalerne. Danmark vil tage kontakt til landene i efteråret og forsøge at forhandle nogle nye aftaler på plads.

»Det kan være, at det ender med de nuværende regler for ejendomsværdiskat og aktieudbytteskat, og det kan være, at Danmark vil opkræve skat, men modregne skatten fra Frankrig. Under alle omstændigheder kommer man ikke til at betale fuld skat i to lande,« siger Peter Høyer.