pension med løbende udbetaling pension med løbende udbetaling (139)

Seneste poster om pension med løbende udbetaling (emne) - 139 i alt

Först en stor tak til Webmaster Jan Larsen og til Klaus Vilner i Frankrig og til Redan i Spanien omkring deres ...

Hvis du vælger at investere en del af din kapital og ratepension i unoterede selskaber, er kravet bl. a ...

Grækerne går i gennemsnit på pension, når de er 61 år. Sådan forholdt det sig i hvert fald i 2010 ifølge New York Times ...

Skattecentret i Draguignan er begyndt at udsende såkaldte "propositions de rectification" vedrørende skatteårene 2011 og 2012 til skatteydere, der modtager danske ratepensioner, hvor centret henregner rent privattegnede danske ratepensioner som "pension, retraite, rente". ...

Den franske jurist Marjorie Devisme har skrevet en interessant artikel om den fransk – marokkanske dobbeltbeskatningsoverenskomst. ...

Den nye pensionstype aldersopsparing vil som hovedregel blive betragtet som en bankkonto, hvis du bor i udlandet og ...

Käre Charlotte og käre Maja Holmlund, med stor interesse läser jeg Maja Holmlunds svar fra til Charlotte Thaagaard, som ...

Hvis du flytter til Cuba for at tilbringe dit otium og din pension, får du ikke lov at ny at nyde cigaren helt i fred ...

Det franske finanslovsforslag for året 2014 indfører en forhøjet beskatning, der får betydning for privattegnede danske ratepensioner fra før 1998 ...

Jeg står overfor, om jeg skal vælge Permanent resident, efter 5 år i Spanien med certificado de registro ciudadano de ...

Hvilke lande kan man flytte til permanent, og få sin ratepension udbetalt til den skat som det pågældende land har, og ...

Vi flytter ned i vores lejlighed i Tyrkiet om et år Kan vi så få vores pension+tillæg med herned skattefrit? vi har ...

EU Kommissionen erkender nu, at dobbeltbeskatningen af danskere i Frankrig er et problem, lige som dobbeltbeskatning ...

EU Kommissionen erkender nu, at dobbeltbeskatningen af danskere i Frankrig er et problem, lige som dobbeltbeskatning ...

Danske pensionister havde regnet med at skulle betale 38 pct ...

Hej Jens Pedersen, Du skal ikke betale skat i Thailand af den slags indtægter fra Danmark, eftersom de skal beskattes i ...

Tømrermester Jens Erik Pedersen og frontmedarbejder Jonna Petersen fra Randers kanten drømmer om at flytte til enten ...

Er det muligt via denne side at skabe sig et kort overblik over, hvorledes de forskellige pensionstyper vil blive ...

Hvordan er beskatningen af ratepension i frankrig Har kun opgivet rentetilvæksten men fransk skat siger at det er det ...

Den 30/1 2007 afsagde EF Domstolen en dom vedr. pensionsbeskatningen i DK ...

At betale 85 pct. i skat af din pension ...

Danskere, som har arbejdet i Frankrig og nu skal pensioneres med en dansk pension, vil kun få udbetalt cirka halvt så ...