PENSION, OPSPARING, SKATTER, AFGIFTER, PENSION, MED, LØBENDE, UDBETALING, PRIVATTEGNEDE, PENSIONER

Pensioner beskattes med 60 til over 100 pct.

Flag 17-05-11 ~Et minuts læsning · 182 ord

Danske pensionister havde regnet med at skulle betale 38 pct. i skat af de løbende udbetalinger fra deres private pensioner, da de i sin tid flyttede til Frankrig. Men i stedet må de nu betale fra 60 og i nogle tilfælde helt op over 100 pct. i skat af pengene ved de største pensioner.

Årsagen er, at både Frankrig og Danmark mener, at de har ret til at beskatte pengene. Og det gør de så - uden at tage hensyn til, at pengene bliver fuldt beskattet i et andet land også.

Synderen er skatteopgøret mellem Danmark og Frankrig, som i 2008 fik Danmark til at opsige den såkaldte dobbeltbeskatningsaftale mellem de to lande. Frem til 2010 havde de danske pensionister i Frankrig et håb om, at de ville slippe for at skulle betale fuld skat af det samme beløb til to lande. Men sådan skulle det ikke gå.

I stedet har pensionisterne nu valgt at klage til EU-Kommissionen over den skattebehandling, de får af Danmark og Frankrig. Og fører det ikke til noget, havner sagen formentlig ved EF-domstolen, fremgår det af artiklen.

Skribentmail: