PENSION, OPSPARING, SKATTER, AFGIFTER, PENSION, MED, LØBENDE, UDBETALING, PRIVATTEGNEDE, PENSIONER

Forslag til fransk finanslov rammer danskere

Flag ARTIKEL 08-12-13 ~3 minutters læsning · 456 ord

Danske privattegnede ratepensioner som ens arbejdsgiver ikke har medvirket til etableringen eller finansieringen af, beskattes i Frankrig efter reglerne om ”contrats de capitalisation et d’assurance vie”.

Udbetalingen af disse kontrakter har hidtil kunnet ske skattefrit i Frankrig, hvis de er blevet oprettet før den 1. januar 1983, og er de oprettet i perioden fra den 1. januar 1983 til og med den 25. september 1997, er afkastet af indbetalinger foretaget inden den 31. december 1997 skattefrit, medens afkastet af indbetalinger foretaget fra og med den 1. januar 1998 er skattepligtigt. At afkastet er skattepligtigt vil sige, at der både skal betales almindelig indkomstskat ”impôt sur le revenu” og sociale skatter ”prélèvements sociaux” af afkastet. Man har dog et årligt fradrag før der beregnes skat af det udbetalte beløb..

Med det nye franske finanslovsforslag for 2014, der er fremsat for Nationalforsamlingen i dette efterår, ser det ud til, at der vil ske ændringer i disse regler. Man opretholder skattefriheden for så vidt angår den almindelige indkomstskat af afkastet af indbetalinger foretaget inden den 31. december 1997, men fra og med den 1. januar 2014 skal der betales sociale skatter, ”prélèvements sociaux” af udbetalinger af afkastet på disse kontrakter uanset hvornår de er blevet oprettet. De sociale skatter beløber sig til 15,5 %. Det vil altså sige, at man fra og med den 1. januar 2014 kommer til at betale prélèvements sociaux af afkastet af udbetalingerne, selvom kontrakten er oprettet og indbetalingerne på denne er foretaget før den 1. januar 1998.

Udbetalingen af den indbetalte kapital har hidtil kunnet ske skattefrit, og det sker der ikke nogen ændring i. Dette skyldes, at der normalt ikke i Frankrig er fradrag for indbetalinger til ”contrats de capitalisation et d’assurance vie”, og at disse indbetalinger derfor normalt sker med beskattede midler. Det ville derfor være udtryk for dobbeltbeskatning, såfremt man både skulle betale skat af kapitalen, når den indbetales på disse kontrakter og når den udbetales fra disse kontrakter. At man så normalt i Frankrig accepterer, at danske privattegnede ratepensioner henregnes under de samme regler selvom der sædvanligvis er fradrag i Danmark for indbetalinger på disse privattegnede ratepensioner, er en anden sag.

Det er meningen at de nye regler skal have virkning for beskatningen i året 2014, det vil sige, at de kommer til at gælde for beløb, som er optjent i året 2013.

Den franske finanslov vedtages sædvanligvis ganske kort inden den skal gælde, og det vil formentlig sige, at den bliver endeligt vedtaget kort før den 31. december 2013. Der sker hyppigt ændringer af udformningen af de enkelte regler under Nationalforsamlingens behandling af finanslovsforslaget, men da præsidenten har flertal for sin politik i Nationalforsamlingen, er det ikke sandsynligt at der vil ske væsentlige ændringer i de foreslåede nye regler.