VIRKSOMHED, SKATTER, AFGIFTER, EJENDOMSSKATTER

Den franske 3 % skat for selskaber, der ejer fast ejendom

Flag ARTIKEL 20-04-14 ~2 minutters læsning · 264 ord

I Frankrig har man en regel om, at alle selskaber og organisationer, der direkte eller indirekte ejer fast ejendom eller rettigheder over fast ejendom i Frankrig, skal betale en årlig skat på 3 % af ejendommens handelsværdi. Man kan dog fritages for betaling af denne skat, såfremt man til det franske skattevæsen oplyser, hvad ejendommens handelsværdi er, og derudover afslører identiteten på de personer der står bag selskabet.

Reglen er indført i et forsøg på at få afsløret, hvilke personer, der står bag selskabskonstruktioner, der ejer fast ejendom, og derigennem få afklaret, hvem disse personer er, og om de er skattepligtige i Frankrig. Man har givetvis ved udformning af reglen personer i tankerne, som formelt bor i skattely som eksempelvis Monaco, men som reelt bor i Frankrig.

De pågældende har så valget mellem enten at afsløre deres identitet overfor det franske skattevæsen eller at betale en årlig skat i Frankrig på 3 % af ejendommens handelsværdi.

Reglerne gælder også for danskere, der ejer fast ejendom i Frankrig via et selskab, eller som ejer et dansk selskab, der ejer fast ejendom i Frankrig. Og disse skal derfor også betale skatten på 3 %, med mindre de afslører deres identitet overfor det franske skattevæsen.

Jeg har bedt advokat Ann-Sofie Kold Christensen, der driver advokatvirksomhed i Holte nord for København, og som har specialiseret sig i rådgivning af klienter både i Danmark og i Frankrig om spørgsmål i relation til fransk ret, om at komme med en kort beskrivelse af reglerne om den franske 3 % skat for selskaber. Denne beskrivelse kan læses på følgende webadresse:

http://www.orienteringomfranskeforhold.com/data/O-2014-03%20marts%20Fransk%20tre%20procents%20skat.pdf

Mere info: http://www.orienteringomfranskeforhold.com/data/ORIENTERING%202014-03%20marts.pdf