BOLIG, SKATTER, AFGIFTER, EJENDOMSSKATTER

En midlertidig lempelse i den franske avancebeskatning ved salg af fast ejendom

Flag ARTIKEL 09-03-14 ~2 minutters læsning · 367 ord

I mit nyhedsbrev ORIENTERING om franske forhold for februar 2012 har jeg givet en beskrivelse af de franske regler om avancebeskatning (taxation sur la plus-value immobilière) ved salg af fast ejendom. I mit nyhedsbrev ORIENTERING om franske forhold for november 2012 har jeg desuden omtalt de justeringer, som siden da er blevet gennemført i reglerne om avanceskat ved salg af fast ejendom. De to nyhedsbreve kan læses på min hjemmeside www.orienteringomfranskeforhold.com.

Der er ingen avanceskat ved salg af den primære bolig, résidence principale. Ved salg af den sekundære bolig, résidence secondaire, f. eks. et sommerhus, skal der derimod betales avanceskat. Man skal betale avanceskat ved salg af den sekundære bolig hvis man bor i Frankrig uanset om boligen er beliggende i Frankrig eller udenfor Frankrig. Bor man i udlandet, skal man betale avanceskat af den sekundære bolig, hvis den er beliggende i Frankrig. Udover avanceskatten skal man desuden betale sociale skatter, prélèvements sociaux, af avancen. Hidtil har avanceskatten og de sociale afgifter gradvist kunnet nedtrappes, således at de bortfaldt i sin helhed efter en ejerperiode på 30 år. I de første fem år af ejerperioden er der dog ikke nogen nedtrapning af skatterne.

Avanceskatten er på 19 % af avancen efter fradrag af omkostninger til mægler samt købs- og forbedringsudgifter for ejendommen, og de sociale skatter er på 15,5 % at beløbet, således at de samlede skatter på nettoavancen bliver på 34,5 %.

Der er imidlertid gennemført en midlertidig lempelse i avanceskatten i perioden frem til den 1. september 2014. I denne periode er der indført et ekstraordinært fradrag på 25 % både af det beløb, som avanceskatten og af det beløb, som de sociale skatter beregnes af. Desuden er der gennemført en afkortning af den periode, over hvilken avanceskatten gradvist kan nedsættes, således at avanceskatten nu kan nedsættes gradvist over en periode på 22 år mod tidligere over en periode på 30 år. De sociale skatter kan dog fortsat kun nedsættes gradvist over en periode på 30 år som hidtil. For at blive helt fri for betaling af skatterne skal man altså for så vidt angår avanceskatten have ejet den sekundære bolig i 22 år og for så vidt angår de sociale skatter i 30 år.

Mere info: http://www.orienteringomfranskeforhold.com/data/ORIENTERING%202014-02%20februar.pdf