PENSION, OPSPARING, SKATTER, AFGIFTER, BESKATNINGSRET, DOBBELTBESKATNINGSAFTALE, PENSION, MED, LØBENDE, UDBETALING

Halverer den udbetalte pension fra Danmark

Flag 19-12-08 ~2 minutters læsning · 287 ord

Danskere, som har arbejdet i Frankrig og nu skal pensioneres med en dansk pension, vil kun få udbetalt cirka halvt så meget af pensionen, som danskere før dem i samme situation har fået. Selv om de bliver boende i Frankrig, vil deres pensioner fra nytår blive beskattet med danske skatteprocenter og ikke de mere lempelige franske.

Årsagen er, at Danmark har opsagt den mangeårige dobbeltbeskatningsaftale med Frankrig med virkning fra nytår. Opsigelsen betyder blandt meget andet, at Danmark overtager beskatningen af de pensioner, der sendes til danskere i Frankrig.

Advokat Bertil Jacoby fra Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen mener, at den danske regering straks bør gribe ind i sagen og sidestille de danskere i Frankrig, som nu begynder at modtage deres pension fra Danmark, med de danskere, som allerede får deres pension sendt fra Danmark til Frankrig. Der er tale om en gruppe personer, som har indrettet sig efter den gældende lov, siger han.

Den manglende dobbeltbeskatningsaftale rammer også en gruppe danske SAS-luftkaptajner, som bor i Frankrig sammen med deres familier. De betaler i øjeblikket 30 pct. i skat af deres lønninger til Frankrig. Men fra nytår tager den danske skattefar over, og så ganges skatteprocenten med to.

Ja, slutresultatet kunne faktisk være blevet et skattehop fra 30 til 90 pct, fordi luftkaptajnerne i princippet skal betale skat i begge lande. Altså ren dobbeltbeskatning, nu hvor der ikke længere er en dobbeltbeskatning. Eller sagt på en anden måde: En ren lommepengeordning - hvor to landes skattevæsener går sammen om at konfiskere næsten hele de ramte danskeres arbejdsindkomst.

SAS-piloterne «slipper» dog med den danske skat på 60 pct., fordi det franske skattevæsen har valgt at afstå fra at opkræve sin del på de 30 pct., fremgår det af artiklen.

Skribentmail: