SOCIAL, SUNDHED, JURA, REGLER, FOLKEPENSION

Sejl ud i verden og kast fortøjningerne til din folkepension

Flag 06-11-11 ~2 minutters læsning · 301 ord

Som folkepensionist skal du ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet eller nogensomhelst. Vælger du at bruge dit otium på at sejle ud i verden, kan du alligevel godt miste din folkepension - eller noget af den. F.eks. ryger din folkepension, hvis du ved første sejltur er væk fra Danmark i mere end 12 måneder.

Selv om du holder dig under de 12 måneder på første sejltur, så er ryger folkepensionen alligevel, hvis den første sejltur var på tre-fire måneder eller derover, og du på et senere tidpunkt sejler uden for EU i mere end tre-fire måneder. Det bekræfter Lars Napoles, souschef i Pensionsstyrelsen, ifølge artiklen.

Det hjælper i den forbindelse ikke at have en c/o-adresse i Danmark. Overskrider du nogen af de nævnte tidsgrænser, så risikerer du, at udbetalingen af din folkepension stopper, indtil du er tilbage i Danmark.

Reglerne er indført for bl.a. at forhindre, at irakere kunne være medlemmer af det irakiske parlament, samtidig med at de fik sociale ydelser fra Danmark, sådan som der har været eksempler på.

Men reglerne rammer også mange andre end dem, som helt åbenlyst vil lave socialbedrageri. En af dem er Jan Frederiksen, som tidligere har drevet fitness-kæden Nautilus. Han har i mange år haft en drøm om at sejle ud i verden, når han blev pensionist.

Jan Frederiksen har allerede været på én sejltur, der varede mere end tre-fire måneder. Derfor må han nu kun sejle ud i verden i perioder på højst tre-fire måneder, hvis han vil beholde hele sin folkepension.

Det kan man ikke byde folk, som har arbejdet hele deres liv for at leve et frit liv som pensionister. Jeg belaster hverken danske sygehuse, veje eller det danske samfund i det hele taget, mens jeg er væk, siger Jan Frederiksen, der nu kæmper for at få lavet reglerne om.

Skribentmail: