SOCIAL, SUNDHED, GENERELT, FOLKEPENSION, UDSTATIONERING

Lavere folkepension til langtids-udsendte

Flag 12-10-12 ~2 minutters læsning · 370 ord

Hvis ikke udstationerede danskere rammes af den nye skattereform, så rammes de måske af lavere folkepension. Sådan ser situationen ud efter vedtagelsen af den nye skattereform, som pålægger udstationerede danskere at betale fuld skat til Danmark, selv om de tilbringer - og arbejder - hovedparten af året i udlandet. Tidligere slap de for at betale skat til Danmark, hvis de arbejdede og boede mere end halvdelen af året i udlandet.

Sagen er nemlig, at mange danske virksomheder ventes at lokalansansætte danskerne i udlandet, så de slipper for at skulle betale dansk skat. Dermed slipper den udstationerede med at betale lokal skat, som i parentes bemærket altid vil være lavere - og meget lavere, fordi Danmark har verdens højeste skatter. En lokalansættelse betyder dog kun frihed for dansk skat, hvis den udstationerede dansker ikke har rådighed over en helårsbolig i Danmark.

Med en lokalansættelse risikerer den udsendte i stedet at blive ramt på folkepensionen, hvis vedkommende vender tilbage til Danmark.

Pensions-smækket skyldes en eksisterende regel om, at danskere i virkeligheden optjener deres folkepension. Nemlig med 140 om året fra det fyldte 15. år. Derfor kræver det 40 års ophold i Danmark at optjene fuld folkepension, og det når udsendte danskere ikke op på, hvis de arbejder en længere årrække - fordelt over et eller flere ophold - i udlandet.

Hvis en lokalansat dansker således arbejder 20 år i udlandet, mister vedkommende DKK 172.000. Og ved 30 års udstationering løber tabet op i DKK 512.000, har pensionsselskabet Danica regnet ud.

Skattereformen vil indebære flere lokalansættelser og færre udstationeringer af danske ingeniører. Hvis de herefter mister noget af deres folkepension, mister vores vidensarbejdere det sidste incitament til at rejse tilbage til Danmark. Så risikerer vi en permanent hjerneflugt fra Danmark, vurderer Frida Frost, der er formand for Ingeniørforeningen (IDA).

Dertil kommer, at skattepolitisk chef i Dansk Industri (DI), Jacob Bræstrup, kan forudse en - med hans egne ord - paradoksal situation for danskere, som ikke er udstationerede, men som arbejder for et udenlandsk selskab i udlandet. De risikerer nemlig at blive dobbelt ramt. De skal nu betale fuld dansk skat, samtidig med at de får skåret i deres folkepension, hvis de arbejder sammenlagt mere end 10 år i udlandet, fortæller han i artiklen.

Skribentmail:

Mere info: http://epn.dk/privat/pension/article4861539.ece