SOCIAL, SUNDHED, STATISTIK, FOLKEPENSION, FØRTIDSPENSION

Dobbelt så mange tager folkepensionen med sig til udlandet

Flag 24-01-02 ~Et minuts læsning · 69 ord

På tre år er antallet af folke- og førtidspensionister, der hver måned får sendt deres pensioner til adresser i udlandet, blevet næsten fordoblet, viser nye tal fra Den Sociale Sikringsstyrelse. Tallet er steget fra 6839 i januar 1995 til 12.752.

Tallene omfatter også udlændinge, der under kortere eller længere ophold i Danmark har gjort sig fortjent til en brøkdel af den danske folkepensions fulde grundbeløb, fremgår det af artiklen.

Skribentmail: